Een blik op de samenwerking tussen het Rode Kruis en Defensie

Sinds 8 augustus coördineert Defensie de voedselbedeling in de zwaarst getroffen gemeentes door de overstromingen. We kunnen daarbij rekenen op tal van waardevolle partners, waaronder het Croix-Rouge de Belgique.

 

De ingezette militairen en de Rode Kruis-medewerkers voeren heel wat taken gezamenlijk uit. Dat gaat van de coördinatie over de synchronisatie van bestellingen tot de levering van maaltijden aan de getroffen bevolking in de valleien van de Vesder en de Ourthe, zowel op verdeelposten als aan huis (in Trooz en Pepinster).

 

Militairen en Rode Kruis-vrijwilligers werken ook samen om getroffenen op te vangen op centrale verdeelposten, waar ze hun behoeften noteren. In de getroffen gemeenten installeren ze ook infrastructuur voor basisbehoeften zoals douches, toiletten en gesprekslokalen.

 

Sommige infrastructuur toont goed hoe beide partners elkaar aanvullen. In Trooz is de veldrefter bijvoorbeeld opgesteld met militaire tenten en frigo’s en tafels van het Rode Kruis.

 

Beide partners benadrukken dat hun ploegen op het terrein uitstekend samenwerken en elkaar aanvullen.

 

Het Croix-Rouge de Belgique is, als referentiespeler op het vlak van humanitaire actie ook sinds het eerste uur actief in de 14 getroffen gemeenten. Het heeft er 15 hulpposten opgezet, 4 opvangcentra en 12 douches. Dagelijks verdeelt het 10.000 maaltijden en voert het meer dan 200 verdelingsritten uit.

 

Het Rode Kruis staat permanent in contact met Defensie en geeft aan dat het de voedselhulp zal voortzetten zolang als dit nodig is. Nadien zal het Rode Kruis zijn hulp samen met Defensie voortzetten door middel van gerichte hulpacties, aangepast aan de noden van de getroffen bevolking.

Croix-Rouge