Eendracht maakt macht

Opgemerkt bezoek vandaag in de kazerne van Peutie. Ministers Wilmès, Dedonder en Verlinden en staatssecretaris Mahdi kwamen er poolshoogte nemen hoe de opvang verloopt van de geëvacueerden van operatie Red Kite. De bezoekers namen er de tijd voor gesprekken met de mensen die Defensie nog altijd uit Afghanistan evacueert.

 

Minister van Defensie Ludivine Dedonder was bijzonder te spreken over de organisatie van de opvang in de kazerne. Vooral de inzet van onze mensen, in deze menselijke crisis, ontging ook de andere bezoekers niet. Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès, minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi drukten hun bewondering en voortdurende steun uit voor alle betrokken diensten.

 

Minister Dedonder: “De mensen die ik hier vandaag ontmoet heb, zijn vooral dankbaar en gerustgesteld. Ze worden hier goed begeleid; er is zelfs gedacht aan speelgoed voor de kinderen. Ik besef dat dit voor alle teams enorm zwaar is, zowel in Kaboel, in Islamabad als hier in Peutie, zeker op menselijk vlak. Ik ben in elk geval trots op de inzet van al onze vrouwen en mannen.”

 

Onze minister benadrukte ook de goeie samenwerking met alle andere betrokken diensten (politie, Rode Kruis, Fedasil), niet alleen op dit moment maar ook in de voorbereiding en opvolging. Zo is het al een titanenwerk om de lijsten op te stellen van mensen die recht hebben op evacuatie door onze militairen. De FOD Buitenlandse Zaken heeft een speciale cel opgericht die daar continu mee bezig is en mensen ter plaatse gestuurd die helpen bij de evacuatie.

 

Minister Wilmès: “Deze operatie is uniek. Ik denk niet dat onze administraties ooit zo nauw hebben moeten samenwerken als nu. We zijn elkaar daar zeer erkentelijk voor. Defensie, Buitenlandse Zaken en Asiel en Migratie leren elkaar nog beter kennen en samenwerken, heb ik de indruk. We zijn trots dat iedereen zich zo snel aanpast aan de veranderende omstandigheden.”

 

Ook staatssecretaris Sammy Mahdi nam uitgebreid de tijd om te praten met de mensen die hun evacuatieprocedure in Peutie doorliepen. Hij licht kort de rol van zijn departement toe: “Fedasil biedt ondersteuning aan de opvang van tolken en fixers die voor Defensie gewerkt hebben. Die vangt Defensie op. Maar bijvoorbeeld mensenrechtenactivisten worden vanaf hier door Fedasil begeleid. De Dienst Vreemdelingenzaken zorgt dat al die mensen zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen over hun verblijfsvergunning en vooral bescherming hier. Ik sprak met tolken die jarenlang onze troepen in Afghanistan hebben geholpen en beschermd. Zij zijn enorm dankbaar dat wij nu hen opvang en bescherming aanbieden.”

 

Na het bezoek aan Peutie gingen de ministers via de FOD Buitenlandse Zaken naar het militaire hoofdkwartier in Evere. Daar volgt het crisiscentrum de klok rond de situatie in Afghanistan en ondersteunt het het verloop van operatie Red Kite. Dit crisiscentrum is een onderdeel van het operatiecentrum van waaruit Defensie alle operaties in binnen- en buitenland opvolgt.

 

De Chef Defensie besluit met een hart onder de riem voor alle spelers in deze zware periode: “Ik wil al onze mensen op het terrein bedanken, zeker ook de mensen die de operaties vanuit het crisiscentrum plannen en die families opvangen in Peutie. Ieder van hen is een onmisbare schakel in deze moeilijke opdracht. Ondanks de zeer moeilijke omstandigheden stel ik tevreden vast dat de operatie op dit moment vlot verloopt. Ik heb alle vertrouwen dat we deze uitdaging het hoofd kunnen bieden.”

Jimmy Stroobants

Ritchie Sedeyn