Een derde gevechtscompagnie voor 1C/1Gr in Lombardsijde

Met een ceremonie op 1 oktober zag de derde gevechtscompagnie van het Bataljon Carabiniers Prins Boudewijn – Grenadiers (1C/1Gr) het levenslicht. Na twee jaar voorbereiding is deze nu officieel gehuisvest in het Kamp Lombardsijde (Nieuwpoort).

 

Het vaandel van de nieuwe compagnie werd tijdens een tweedaagse tocht te voet van Leopoldsburg naar Lombardsijde gedragen. Vrijdag stelde de compagnie zich met een statische demonstratie voor aan het publiek.

 

Het Bataljon Carabiniers Prins Boudewijn – Grenadiers is een bataljon van onze snel inzetbare lichte infanterie, met basis in Leopoldsburg. De oprichting van deze compagnie kadert in de lokale verankering van de operationele eenheden van de Landcomponent. Die moet de rekrutering versterken en de beschikbaarheid ten dienste van de Natie vergroten. Het commando over de compagnie blijft bij het Bataljon Caribiniers Prins Boudewijn – Grenadiers in Leopoldsburg. De compagnie zal hoofdzakelijk bestaan uit vrijwilligers uit het Bataljon, aangevuld met manschappen uit andere eenheden van de Landcomponent. In een latere fase zullen ook daar ook nieuwe rekruten aan toegevoegd worden.

Jacques-Emmanuel De Boeck

Ritchie Sedeyn