Een frisse wind voor het Militair Hospitaal Koningin Astrid

Het project Medical Hub, dat tot doel heeft het Militair Hospitaal tegen 2038 van top tot teen te transformeren, werd deze donderdag in Evere voorgesteld aan potentiële civiele partners. Dit verhelderende symposium vond plaats in aanwezigheid van Prinses Astrid, de Chef Defensie Admiraal Hofman en de vertegenwoordiger van de Minister van Defensie, Ludivine Dedonder.

 

Het Militair Hospitaal van Neder-Over-Heembeek (NOH) is al meer dan 40 jaar in gebruik, met uitrusting en infrastructuur die soms nog dateren uit de jaren 80. In lijn met het STAR-plan (Security & Service – Technologie – Ambitie – Resilience) heeft de federale regering er daarom voor gekozen om het huidige ziekenhuis om te bouwen tot een Medical Hub.

 

Deze nieuwe infrastructuur zal twaalf medische capaciteiten samenbrengen die gekoppeld zijn aan de hoofdtaken van Defensie:

 

 • Selectie van kandidaten en opvolging van operationeel personeel (“Medical expertise”)
 • Preventieve en curatieve lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg voor militair personeel (“Military Health Care”)
 • Specifieke expertisegebieden – duiken met de hyperbare kamer, reisgeneeskunde, luchtvaartgeneeskunde met de hypobare kamer (“Specialised Military Medicine”)
 • Medische bevoorrading van Defensie (“Military Pharmacy & Medical Logistics”)
 • Medische beeldvorming en technische diensten (“Technical Platform”)
 • Medische ondersteuning op afstand via telecommunicatietechnologieën (“Health Information Systems & Technology”)
 • Operationele modules voor training en om de chirurgische capaciteit te vergroten bij een groot incident (“Operational Modules”)
 • Regelgevende en medisch-militaire training voor operaties (“opleiding en simulatie”)
 • Realistische trainingstechnieken (“Training and Simulation”)
 • Veterinaire diensten, bioveiligheid (“Field Hygiene Support”)
 • Mortuarium, psychologische ondersteuning, isolatie (“Military Major Incident Capability”).

 

Militaire en civiele partnerschappen

 

De implementatie van deze Medical Hub vereist sterke partnerschappen met de civiele wereld op het vlak van medische en farmaceutische logistiek, training en opleiding, onderzoek en ontwikkeling, om nog maar te zwijgen over infrastructuur.

 

Deze ‘eenheid’ (gebaseerd op een militaire structuur) zal worden georganiseerd in 3 entiteiten: een militair hospitaal op maat, een medisch centrum voor training en simulatie en een medisch centrum voor logistiek en operaties.

 

Samenwerking tussen Defensie en de civiele gezondheidszorg zal bijzonder nuttig zijn om ervoor te zorgen dat medisch personeel over de nodige vaardigheden beschikt.

 

Een langetermijnproject

 

Een dergelijk project kan niet van de ene op de andere dag worden gerealiseerd. De volgende stap is de studie van de contracten en de technische specificaties tegen het jaar 2025. Daarna volgt de gunning van deze contracten, die moeten worden gevalideerd door de minister van Defensie. Zodra deze overeenkomsten rond zijn, kan het werk naar schatting in 2026 beginnen en in 2037 worden voltooid.

 

Een veelbelovende toekomst voor de medische gemeenschap, die elke dag zorgt voor burger- en militaire patiënten.

Aude Ransbotijn

Vincent Bordignon

Mathieu Duhembre