Een unieke Jobdag aan de kust

Jobdag Techniek en voorstelling vacatures Defensie 2021: Ervaar de toekomst van de beveiliging van de scheepvaartroutes op zee.

 

Op zondag 4 oktober opent de Marinebasis Zeebrugge haar deuren voor een unieke Jobdag aan de kust. Het ambitieniveau is niet mis te verstaan: van een huidige getalsterkte van 1400 personen uitgroeien naar een hoogtechnologisch bedrijf met 2400 gespecialiseerde medewerkers die in een totaal vernieuwde omgeving met het beste materiaal aan het werk gaan om van de zee een veiligere plek te maken. De Belgische Kust zal in de nabije toekomst uitgroeien tot het “drone technologiecentrum” van West-Europa en daar zet de Marine volop op in.

 

In primeur stelt de Marine samen met haar partners Belgium Naval & Robotics en Naval Group de nieuwste technologieën betreffende de inzet van drones (onderwater-, oppervlakte- en luchtdrones) in het maritieme milieu aan het grote publiek voor. De meest innovatieve robotgestuurde oplossingen voor het ruimen van springtuigen op zee zullen in de komende jaren geïntegreerd worden aan boord van de toekomstige vaartuigen en daarom is de Marine op zoek naar gemotiveerde en avontuurlijke kandidaten.

 

Momenteel schreven 170 personen zich in voor de Jobdag,

 

Bijkomende info via:

https://www.openbedrijvendagvirtueel.be/

https://www.facebook.com/events/248889229659108/

Orban Daniel