Einde Belgisch commando EMASoH

België nam op 1 maart 2022 het commando over van de opdracht European Maritime Awareness in the Strait of Hormuz (EMASoH). De internationale samenwerkingsopdracht heeft als doel de veilige doorvaart te bevorderen in de Straat van Hormuz, en zet in op dialoog met regionale partners. Op 6 juli hevelde Flottieljeadmiraal Tanguy Botman de verantwoordelijkheid over aan zijn Italiaanse opvolger. De Belgische delegatie nam na vier maanden afscheid van een van de drukste scheepvaartroutes ter wereld.

 

EMASoH is een politieke missie met militaire steun (Operatie AGENOR) die sinds februari 2020 onder die vorm door het leven gaat. Negen Europese naties nemen er aan deel: Frankrijk, Nederland, België, Griekenland, Duitsland, Portugal, Italië, Denemarken en Noorwegen. Samen bewaken ze de veiligheid in de Straat van Hormuz, strategisch gelegen tussen verschillende Golfstaten. De opdracht biedt de deelnemende naties de erg waardevolle mogelijkheid om de samenwerkingsbanden aan te scherpen en bijhorende procedures af te stemmen. België was er de voorbije vier maanden aanwezig met een achtkoppig team, dat voornamelijk uit jongere reservisten bestond. Een unieke kans om ondergedompeld te worden in een internationale context, omringd door een bad aan ervaring om op terug te vallen wanneer nodig.

 

De afgelopen maanden brachten ook verschillende internationale delegaties en partners een bezoek aan het hoofdkwartier in de Verenigde Arabische Emiraten. Onder meer vertegenwoordigers van CMA CGM, een van ‘s werelds grootste specialisten inzake het overzees transport van containers, kwamen langs om de maritieme situatie in de regio te evalueren. Ook werden ervaringen uitgewisseld met de kustwacht van de Verenigde Arabische Emiraten. Zulke internationale samenwerking draagt bij tot het bevorderen van de vrijheid en veiligheid van het maritieme verkeer in de regio.

 

Blijvende conflictregio

 

Vrijheid en veiligheid bevorderen is immers absoluut noodzakelijk. Op 27 mei 2022 legde Iran bijvoorbeeld beslag op twee Griekse olietankers die door de straat van Hormuz voeren. Iran reageerde hiermee op de eerdere inbeslagname van een Russische tanker gevuld met Iraanse olie. Zulke gebeurtenissen beïnvloeden sterk de olieprijzen in Europa en bewijzen dat de missie EMASoH broodnodig is. De opdracht kan dan ook gelden als inspiratiebron voor gelijkaardige initiatieven in de toekomst, in het belang van heel Europa en de Europese Unie. Defensie is meer dan trots dat haar marine een grote steen heeft kunnen bijdragen.

Kerlijn Puttemans

PAO EMASoH