Eurokorps wordt daadkrachtiger met Polen als zesde kadernatie

In de Aubert de Vincelles kazerne te Straatsburg vond op 25 januari een ceremonie plaats ter gelegenheid van de toetreding van Polen als zesde kadernatie, een zogenoemde ‘Framework Nation’, bij het Eurokorps. De Belgische generaal Peter Devogelaere, de huidige bevelhebber van het Eurokorps, leidde de ceremonie onder het toeziend oog van de Poolse minister van Defensie, Mariusz Błaszczak, en de Chefs Defensie van alle kadernaties, waaronder ook admiraal Michel Hofman. 

 

In aanwezigheid van afgevaardigden van de kadernaties en andere hooggeplaatste gasten verklaarde generaal Devogelaere dat Polen vanaf nu bijdraagt aan de verdere groei en opwaardering van het Eurokorps. “Als stemgerechtigd lid van Eurokorps kan Polen vanaf nu bijdragen aan belangrijke beslissingen.” Hij lichtte verder toe: “De strategische beleidslijnen voor Eurokorps, die door alle kadernaties gezamenlijk zijn uitgestippeld, resulteren in concrete bijdragen aan de personeelsbezetting, de uitrusting en de financiële ondersteuning. Deze toetreding zal daarom leiden tot een verhoging van al die verschillende bijdragen, waardoor Eurokorps over extra troeven zal beschikken. Een echte gamechanger voor Eurokorps.”

 

De Poolse minister van Defensie benadrukte op zijn beurt deel te willen zijn van een vastberaden coalitie, klaar voor alle potentiële dreigingen.

 

Elf Europese landen vormen samen het Eurokorps, een eenheid die ter beschikking staat van de EU en de NAVO. Het multinationaal hoofdkwartier is in staat om grootschalige en complexe militaire operaties te plannen, voor te bereiden en te leiden. De zes kadernaties (België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Spanje en nu dus Polen) sturen, beheren en financieren het Eurocorps gezamenlijk. Daarnaast zijn er nog vijf geassocieerde naties: Griekenland, Italië, Oostenrijk, Roemenië en Turkije. Zij steunen Eurokorps voornamelijk door het leveren van stafofficieren. Oostenrijk was in juli 2021 de laatste geassocieerde natie die toetrad tot Eurokorps.

 

Sinds 2002 was Polen reeds een geassocieerde natie van Eurokorps. In januari 2003 vervoegden de eerste Poolse officieren Eurokorps in Straatsburg. Momenteel voorziet de Poolse delegatie meer dan 60 militairen. De officiële toetreding als kadernatie maakte van 23 januari 2022 een historische dag. Hun aandeel zal verdubbelen en een Poolse generaal zal het bevel over Eurokorps voeren in de periode 2023-2025.

Nathalie Mylle

Eurokorps