De Pelikaan vliegt uit, een nieuwe toekomst tegemoet

Op dinsdag 18 januari 2022 vond in de Marinebasis van Zeebrugge, onder het goedkeurend oog van de toekomstige Directeur DNLS (Navy Logistics and Support), kapitein-ter-zee Jo Bergez, de overdracht plaats van het naambord ‘Pelikaan’. Na 53 jaar wordt deze traditie van de Marine in ere hersteld en strijkt de pelikaan opnieuw neer in de schoot van zijn Logistieke dienst.

 

Het bord werd door fregatkapitein Luc Desanghere, commandant van de Marinebasis en tevens korpscommandant NAVSUPPORT, overhandigd aan fregatkapitein Ludo Portier, korpscommandant van NAVLOG, die het persoonlijk overbracht naar de stafblok van NAVLOG, waar ook de vergader- en ontmoetingsruimte ‘Pelican’s Nest’ van NAVLOG is gevestigd.

 

Het wapenschild van NAVLOG, met centraal daarin een pelikaan, is in feite het oorspronkelijke wapenschild van de Logistieke Groepering te Oostende, die opgericht werd bij Koninklijk Besluit van 3 december 1960. Het ontwerp ervan is gebaseerd op de inzet van A957 Transport Naval Auxiliaire (TNA) KAMINA als schip in dienst van de Belgische Zeemacht voor logistieke steun voor mijnenvegers (en als opleidingsschip) in de periode 1 juli 1960 – 18 september 1967.

 

Vandaag bestaat NAVLOG uit drie divisies: Maintenance (MAINT), Logistic Support (LOG SP), en Synthese (SYNTH). Naast militair personeel maakt NAVLOG sinds 1956 ook gebruik van burgerpersoneel voor het uitvoeren van specifieke onderhoudstaken. Via Clemaco Contracting NV wordt er vandaag een 150-tal burgers tewerkgesteld in de schoot van de Marine voor het onderhoud van de vloot.

 

Binnen het BENESAM (Belgisch-Nederlands Samenwerkingsakkoord) werd België de lead nation voor de gezamenlijke vloot van de mijnenbestrijdingsvaartuigen. De core business daarvan is het onderhoud van zes Nederlandse en vijf Belgische CMT’s (Chasseur de Mines Tripartite).

 

De walkorpsen NAVLOG en NAVSUPPORT zullen vanaf 29 juni 2022 de krachten bundelen onder de naam DNLS (Directie Naval Logistics and Support). De hoofdopdracht blijft de logistieke ondersteuning van de toegewezen schepen en hun wapensystemen, naast de exploitatie van de Marinebasis. Vanaf eind 2024 verwelkomt de marinebasis een vloot van twaalf nieuwe mijnenbestrijdingsvaartuigen van de City- en Vlissingenklasse. Er is reeds een principeakkoord tussen de Belgische en Nederlandse Marines wat betreft het onderhoud en de logistieke ondersteuning door NAVLOG, en dit voor de komende 30 jaar. Werk verzekerd en bijzonder boeiende tijden in het vooruitzicht voor de ondersteunende waldiensten van de toekomstige directie Navy Logistics & Support!

 

Met deze plechtige overhandiging willen beide korpscommandanten de uitstekende verstandhouding van de voorbije periode benadrukken, het belang van de traditie en waarden bij de Marine onderstrepen en met ambitie en vertrouwen de toekomstige samenwerking omarmen.

 

Luc Vermeersch

Jorn Urbain