Europees Defensiefonds 2021: Defensie en haar Koninklijke Militaire School (KMS) dragen bij aan verschillende projecten geselecteerd door EDF

Op 21 juli heeft de Europese Commissie de lijst gepubliceerd van projecten die zijn geselecteerd om gefinancierd te worden uit de 2021-editie van het Europees Defensiefonds (EDF). Verschillende Belgische bedrijven en onderzoekscentra dragen bij aan de geselecteerde projecten. In totaal zijn er 28 projecten waarbij de industrie en de Belgische academische wereld betrokken zijn, waaraan verschillende bedrijven en onderzoekscentra bijdragen.

 

 

Het EDF is een Europees programma gericht op het versterken van het concurrentievermogen van de defensie-industrie van de Unie. Het heeft tot doel haar inspanningen op het gebied van de ontwikkeling van defensiematerieel en -technologieën te ondersteunen door middel van medefinanciering uit de Europese begroting. Het budget van EDF voor de periode 2021-2027 bedraagt ​​ongeveer één miljard tweehonderd miljoen euro per jaar. Een derde van dit budget is bestemd voor onderzoeksactiviteiten (waarvan 4 tot 8% van dit totale jaarlijkse budget gereserveerd is voor zogenaamde ‘doorbraak’-technologieën), en twee derde ondersteunt programma’s voor capaciteitsontwikkeling.

 

Honderdtweeënveertig voorstellen zijn ingediend door industriële consortia als reactie op de drieëntwintig projectoproepen die in 2021 door de Europese Commissie werden gepubliceerd. Eenenzestig projecten werden geselecteerd om door het EDF gefinancierd of medegefinancierd te worden.

 

Het project “European Protected Waveform” (EPW)

 

Het project European Protected Waveform (EPW) heeft tot doel de satellietcommunicatie te beveiligen ten behoeve van de Staten van de Europese Unie en van de operaties die door deze laatste worden uitgevoerd in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid. Het betreft een voorstel van een consortium van vijfentwintig bedrijven gevestigd in twaalf landen van de Europese Unie en geleid door het Belgische bedrijf ST Engineering iDirect Europe (voorheen bekend als Newtec). Het EPW-project werd geselecteerd in de categorie “Ruimte” van het EDF. De initiële duur van het project bedraagt 39 maanden.

 

Om het project te steunen en subsidiabel te maken, hebben tien lidstaten van de Europese Unie toegezegd om het EPW-project te steunen en hebben daarom mede een intentieverklaring ondertekend en een overeenstemming bereikt over gemeenschappelijke vereisten. De ondertekenaars van de intentieverklaring zijn: België, Duitsland, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Polen en Roemenië. De Belgische Defensie is verantwoordelijk voor de coördinatie van de acties vanwege deze Lidstaten. De Belgische leden van het consortium dat het EPW-project zal ontwikkelen, zijn ST Engineering iDirect Europe (consortiumcoördinator), Antwerp Space en de Koninklijke Militaire School. Het Belgische bedrijf CTG Celestia neemt ook deel aan het project als filiaal van het Spaanse moederbedrijf.

 

Belgische deelname

 

België draagt ​​bij aan andere projecten geselecteerd voor EDF 2021. In totaal nemen niet minder dan eenenveertig Belgische bedrijven en onderzoekscentra deel aan 28 geselecteerde projecten. Defensie ondersteunt tien ontwikkelingsprojecten in lijn met haar strategische visie en besteedt een budget van ongeveer tien miljoen vijfhonderdduizend euro aan de cofinanciering van deze tien projecten. Deze dragen bij tot de prioriteiten die in de strategische visie zijn vastgesteld, met name cyberbeveiliging, ruimtevaart, verdediging tegen hypersonische raketten, innovatie en de ontwikkeling van de gemotoriseerde capaciteit. EDF en de Belgische Defensie besteden bijzondere aandacht aan de deelname van Belgische kmo’s, de sleutel tot ons industriële contextuur. Ze nemen actief deel aan projecten in een categorie die voor hen is gereserveerd, maar dragen ook door hun vaardigheden bij aan het succes van grotere projecten.Tot slot draagt ​​de Koninklijke Militaire School bij aan vier van de in 2021 geselecteerde projecten. De KMS coördineert onder meer een onderzoeksproject op het gebied van detectie, identificatie en monitoring van chemische, bacteriologische, radiologische en nucleaire dreigingen.