Flexibelere medische criteria voor toekomstige kandidaat-piloten

De Luchtcomponent past vanaf het wervingsjaar 2024 de medische selectiecriteria voor kandidaat-piloten aan. Zo kunnen bijvoorbeeld mensen met een verzicht van minstens 7/10 nu piloot worden op voorwaarde dat ze met hun optische correctie (bril of contactlenzen) 10/10 halen. Er zijn ook andere aanpassingen gepland, in lijn met de partnerlanden en gebaseerd op grondig overleg van medische specialisten.

 

Het doel van de aanpassing van de medische tests voor de functie van piloot is te voorkomen dat de Luchtcomponent gemotiveerde en getalenteerde potentiële piloten afkeurt op basis van de zeer strikte medische criteria uit het verleden, waarvan sommige voorbijgestreefd zijn.

 

Het is echter nog steeds noodzakelijk om bij Defensie strengere medische criteria te hanteren dan voor burgerpiloten. Er worden namelijk andere types vliegtuigen gebruikt en andere soorten opdrachten uitgevoerd. Piloten van Defensie ondervinden bijvoorbeeld een subtiel zwaardere medische belasting vanwege de G-krachten. Ook de specifieke militaire operationele context, waar niet altijd onmiddellijke toegang tot het juiste niveau van medische zorg gegarandeerd is, verklaart het belang van een zorgvuldige selectie.

 

De opleiding van een militaire operationele piloot is ook een belangrijke investering: voor Defensie, maar ook voor de betrokkene zelf. Defensie wil daarom voortijdige uitval door voorzienbare medische problemen voorkomen.

 

Benchmarking met andere landen

 

Concreet gaat het om een aantal veranderingen.

Kandidaat-piloten moeten per oog minstens 7 op 10 scoren zonder optische correctie en 10 op 10 per oog met bril of contactlenzen.

De gehoorcriteria zijn ook naar beneden bijgesteld, in lijn met onze partnerlanden.

In het domein van de orthopedie is er een gewijzigde houding ten opzichte van veel voorkomende aangeboren afwijkingen van de wervelkolom (zoals scoliose en spondylolyse) gebaseerd op de huidige kennis over mogelijke gevolgen op lange termijn.

Ten slotte werden er nog enkele bescheiden vernieuwingen doorgevoerd van verouderde methoden bij cardiologie, urologie en psychologie.

 

De voorgestelde wijzigingen zijn het resultaat van een consensus die is bereikt na overleg met medische specialisten en op basis van medische literatuur. Het zijn voorzichtige en weloverwogen versoepelingen op medisch vlak, in lijn met de ontwikkelingen in de geneeskunde en de maatschappij. Ze zijn opgesteld op basis van een vergelijkende analyse met andere representatieve landen en met de voorschriften van het European Union Aviation Safety Agency.

 

Zelf interesse in een job als piloot? Bekijk onze openstaande vacatures op mil.be

IPR AIR & DG StratCom

Adrien Muylaert