Stavelot: 70 jaar nationaal monument voor ontmijners

Op 7 september 2023 werd in Stavelot een herdenkingsplechtigheid gehouden ter ere van de Belgische ontmijners. Het doel van deze plechtige gelegenheid was hulde te brengen aan de 128 dappere ontmijners die sneuvelden bij ontmijningsoperaties. Bovenal herinnert deze ceremonie ons aan de gevaarlijke aard van het beroep, terwijl de fakkel wordt doorgegeven aan nieuwe rekruten en jongeren van de stad.

 

Overdrachtsplicht

 

Deze herdenking markeerde de 70ste verjaardag van de inhuldiging van het nationaal monument voor ontmijners, die plaatsvond op 20 september 1953 in aanwezigheid van Koning Albert II, toen Prins van Luik.

 

Dit jaar waren kolonel Michel Flohimont, hoofd van de huishouding van Zijne Majesteit Koning Albert II, een vertegenwoordiger van de Nederlandse ontmijningsdienst en Belgische militairen aanwezig. De Koninklijke Verbroedering van Belgische Ontmijners (beEODa), de burgemeester van de stad, Thierry de Bournonville, evenals familieleden en geliefden van de overledenen.

 

Sinds 2011 zijn de stad Stavelot en de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO) verbonden door een peterschapshandvest. Sindsdien worden er inspanningen geleverd om de fakkel door te geven aan toekomstige generaties. Elk jaar wordt er een ontmijnersdag georganiseerd en tijdens de ceremonie werden twee aangrijpende verhalen van gesneuvelde ontmijners verteld door kinderen en jongeren uit de stad.

 

Pericula non timeo

 

DOVO staat elke dag voor grote uitdagingen. Dit jaar verwerkte de dienst 3 566 aanvragen voor de neutralisatie van munitie, voor een totaal van 239 ton.

 

Kolonel Tasiaux, commandant van de DOVO, onderstreepte: “Ontmijner zijn is meer dan een job, het is een gemoedstoestand. Ons motto is ‘Pericula non timeo’ (We zijn niet bang voor gevaar)”.

Deze herdenkingsdag was ook een gelegenheid om certificaten uit te reiken aan de jonge rekruten van de dienst. Kolonel Tasiaux feliciteerde de nieuwe ontmijners en herinnerde hen aan het belang van hun rol: “Ontmijner zijn betekent elke dag gevaar trotseren. Door hun vaardigheden te oefenen en te perfectioneren zal elke ontmijner streven naar uitmuntendheid om hun eigen veiligheid en die van anderen te garanderen”.

 

We verzamelden de getuigenis van een jonge 26-jarige rekruut, Michaël Bell, die ons zijn ervaring toevertrouwde: “Ik ben een van de jongsten hier, maar we hebben allemaal minstens drie jaar bij Defensie achter de rug. Onze opleiding duurt bijna een jaar. De eerste twee maanden brengen we door in Doornik, waar we leren omgaan met explosieve ladingen en de herkomst leren schatten. Daarna vervolgen we onze training in Meerdaal, waar we leren conventionele munitie te identificeren. We oefenen in het adequaat reageren op een explosieve lading en het berekenen van de veiligheidsperimeter om bijkomende schade te voorkomen. Het einde van onze training is gewijd aan terroristische- of bandietensituaties, waar we praktische oefeningen uitvoeren met verdachte pakketten of jassen met verborgen bomgordels”.

 

Voor militairen die geïnteresseerd zijn in een carrière als ontmijner is het raadzaam om een opleiding ambulancier te hebben gevolgd en houder te zijn van het rijbewijs C. Het is echter ook mogelijk om nadien nog de nodige opleiding te volgen voor dit nobele beroep.

 

Geïnteresseerd in DOVO-oefeningen? Lees er meer over op: Beldefnews | Explosieven: levensgrote oefeningen in Leopoldsburg (mil.be)

Yuki Willems

Adrien Muylaert