Fregatkapitein Luc Desanghere aan het roer van de Navy Academy

Op donderdag 15 september werd fregatkapitein Luc Desanghere aangesteld als directeur van de Navy Academy. De Navy Academy is een samensmelting van het Competentiecentrum Marine in Brugge en de mijnenbestrijdingsschool EGUERMIN in Oostende. Hierdoor vallen alle opleidingen binnen de Marine voortaan onder één directie. Momenteel is de Navy Academy nog gevestigd op beide sites, maar tegen 2030 moet alles geconcentreerd worden in Oostende. De komende jaren zal er dan ook fors geïnvesteerd worden in de Oostendse marinekazerne.

 

Oostende en de Marine: een bijzondere band

In de geschiedenis van de Marine heeft Oostende altijd een cruciale rol gespeeld. Op het hoogtepunt was het gros van de mijnenbestrijdingsvloot er gevestigd, maar ook de logistiek en de marine-infanterie hadden een belangrijke inplanting in de Koningin der Badsteden.

 

De besparingen tijdens de voorbije decennia deden de militaire aanwezigheid in Oostende gevoelig inkrimpen. Op een gegeven moment stond de verdere militaire aanwezigheid in de badstad zelfs ter discussie. De aankondiging dat Defensie opnieuw fors zou investeren in de marinekazerne en er de bakermat van haar opleidingen zou vestigen, betekende dan ook een nieuw engagement van de traditionele verankering tussen de Stad aan Zee en de Marine. De Navy Academy zal in de toekomst meer dan 500 leerlingen en kaderleden huisvesten in Oostende, een forse uitbreiding ten opzichte van de ongeveer 100 militairen die er vandaag gevestigd zijn.

 

Blik op de toekomst: horizon 2030

De Marine is vandaag volop in transitie met heel wat structuurwijzigingen. De focus ligt dan ook op 2030, wanneer de volledige vloot nagenoeg vernieuwd zal zijn met moderne, hoogtechnologische mijnenbestrijdingsvaartuigen en fregatten. Ook de kustpatrouillevaartuigen worden gemoderniseerd en er komt een bijkomende capaciteit havenbescherming en marine-infanterie. De Marine zal de komende jaren groeien met ongeveer 1000 personeelsleden. Daarom is het belangrijk dat de organisatie mee evolueert. De beslissing om de Navy Academy op te richten en alle opleidingen te groeperen past volledig in dit kader.

 

Naast vormingsinstelling zal de Navy Academy ook meer dan ooit het kennis- en innovatiecentrum zijn van de Marine, waar personeelsleden gedurende hun volledige loopbaan terecht kunnen om informatie te verzamelen en te delen over maritieme onderwerpen: mijnenbestrijding, navigatie, techniek aan boord, brandbestrijding, catering, … Hierbij wordt volop ingezet op moderne onderwijstechnieken (zoals blended learning en distance learning) en samenwerking met de academische en bedrijfswereld.

 

Ervaren zeeman aan het roer

Met fregatkapitein Luc Desanghere komt een ervaren zeeman aan het roer van de nieuwe organisatie. Hij werd geboren in 1969 in Brugge waar hij ook schoolliep aan het Sint-Leocollege. In 1987 kiest hij voor een loopbaan bij de Marine en start hij zijn opleiding aan de Hogere Zeevaartschool te Antwerpen. Tijdens zijn loopbaan bekleedt hij tal van varende functies die hij afwisselt met wal- en staffuncties. Hij specialiseert zich verder tot luchtverdedigingsofficier. Hij was twee keer commandant van een marineschip: in 2005 van de mijnenjager M916 BELLIS en in 2012 van het logistieke steunschip A960 GODETIA. Ook binnen de Defensiestaf doet hij ervaring op in verschillende functies, gaande van de opvolging van de buitenlandse operatie in Afghanistan tot materieelverantwoordelijke voor de hulpschepen van de Marine. In 2019 werd hij aangeduid als commandant van de marinebasis Zeebrugge en bereidde hij mee de transitie naar de nieuwe schepen voor. Begin 2022 werd hij aangeduid als Hoofd Productie binnen de Navy Academy om in mei van datzelfde jaar benoemd te worden tot directeur. Zijn ruime bagage aan boord van tal van schepen en op de staven maken van hem de geknipte persoon om de transitie te leiden.

 

Belang van sterke band met de natie

Naast directeur van de Navy Academy zal fregatkapitein Desanghere ook de functie van plaatscommandant voor het gebied Oostende uitoefenen. Dit is vandaag een hoofdzakelijk protocollaire functie waarbij hij de vertegenwoordiger is van de militaire gemeenschap op het grondgebied Oostende en dus ook vaak aanwezig zal zijn bij militaire plechtigheden op dit grondgebied. Fregatkapitein Desanghere hecht veel belang aan een sterke link tussen de militaire en civiele wereld

PAO Navy Academy

Jorn Urbain