‘Search and Rescue’ in beeld

De zomermaanden zijn altijd het drukst voor onze Search and Rescue-teams. In nauwe samenwerking met de Kustwacht voeren ze reddingsacties uit, zowel boven zee als boven land. Medewerkers van het 40e Squadron staan 24 uur op 24, 7 dagen op 7, stand-by. Een team van verschillende profielen zet steeds alles op alles om de imposante NH90-helikopter op elk moment de lucht in te kunnen sturen. Stap mee in voor een vlucht boven zee.

 

Scramble, scramble, scramble!

 

Een noodoproep komt altijd eerst bij de Search and Rescue Mission Coordinator terecht die onmiddellijk actie onderneemt. Hij is dé spil van de organisatie op het moment van een scramble en staat continu in contact met de crew van de helikopter enerzijds, en actoren zoals de Kustwacht, de politie en de brandweer anderzijds. “Soms is de informatie die we hebben echt summier en weten we niets meer over de regio waarin we moeten zoeken,” vertelt adjudant-majoor Wostyn. Hij bekleedt al veertien jaar deze opperbelangrijke stoel. Even terugblikken leert ons dat hij van dienst was op de aanslagen in Brussel, in 2016. “Ik coördineerde, samen met een collega, de inzet van zowel een Seaking als een NH90 voor het transport van de slachtoffers tussen verschillende hospitalen.” Om deze cruciale taak in goede banen te leiden monitort hij, via zijn verzameling aan schermen, onder andere de weerstoestand en de activiteiten op zee en in de lucht, en combineert hij dit alles met non-stop berichten die via de telefoon binnen komen.

 

Een vijfkoppige bemanning

 

De Search and Rescue-helikopter vliegt altijd uit met een vijfkoppige bemanning: een piloot en een copiloot, een cabine operator, een duiker en een medic. Het staat buiten kijf dat ze allen onmisbaar zijn, maar de duiker en cabine operator zorgen ongetwijfeld voor het meeste spektakel. De duiker, die vanuit de geopende deur zorgeloos naar beneden kabelt, wordt nauwgezet bijgestaan door de cabine operator, die dan weer instructies geeft aan de piloot. “Samenwerking is key”, luidt het. Samen heeft de crew dan ook al heel wat beleefd en is het Search and Rescue-team al meermaals de redding op de valreep geweest. Sommige verhalen bezorgen dan ook kippenvel. “Het loopt niet altijd mooi af,” vertelt adjudant-majoor en duiker Rycx. “We worden soms geconfronteerd met slachtoffers die het niet altijd halen. Ook daar moet je mee om kunnen.”

 

Onmisbare schakels

 

De luchtmonsters zouden niet opstijgen zonder de hulp van een team technici. Ook zij staan continu paraat om de toestellen in topconditie te houden. Na elke vlucht racen de verschillende kleine wagentjes richting de landingsplaats en wordt de NH90 tot in de details gecontroleerd door de techniekers die werken als vaten vol kennis. Vergeet ook de onmisbare brandweermannen niet en de luchtverkeersleiders in de toren. Al deze schakels dragen vanop de grond bij aan het redden van mensenlevens.

 

De eerste noodoproep voor de NH90 vond plaats in 2015. Sindsdien hebben de vier beschikbare toestellen heel wat opdrachten op de teller staan. De zomermaanden zijn altijd heel roerig; afgelopen augustus vloog de impressionante helikopter zestien keer uit. Hij is vooral boven onze Belgische kust te spotten, maar wordt eveneens ingezet boven de rest van het Belgische grondgebied, alsook boven Frankrijk, Nederland en Groot-Brittannië.

Kerlijn Puttemans

Vincent Bordignon

Damien Van Laethem