Generaal Esser (Human Resources): “Onze grote troef is de waaier aan diverse beroepen”

Luitenant-generaal Thierry Esser is in september officieel in functie getreden als directeur-generaal Human Resources. Hoewel de arbeidsmarkt wereldwijd uitdagende tijden meemaakt, heeft Defensie een pak extra troeven ten opzichte van haar concurrenten. De generaal stemde ermee in om zijn visie op rekrutering te geven.

 

Generaal, het nieuwe wervingsjaar is net begonnen. Wat staat er op het programma?

“We zijn de grootste recruiter in België. We maken dus deel uit van de arbeidsmarkt, maar tegelijkertijd beïnvloeden we ze ook. Dit jaar bieden we niet minder dan 4.000 jobs aan in alle categorieën (militairen, reservisten en burgers)*. Met al het nieuw materiaal dat geleidelijk in gebruik zal worden genomen, moeten we onze ambitie handhaven en vanaf 2026 zo’n 2.800 actieve militairen per jaar aanwerven. Dit betekent dat we veel sollicitanten moeten ontvangen. We concentreren ons nu specifiek op jongeren die net de arbeidsmarkt betreden. Daar is veel potentieel.”

 

Hoe speelt u in op het ‘jobhoppen’ (het vaak wisselen van baan) van tegenwoordig?

“Net als elke andere werkgever moeten we met dit fenomeen leren omgaan. Maar we hebben een serieus voordeel: we bieden het grootste scala aan verschillende beroepen. 50 % van de werkende Belgen onder de 30 zegt van job te willen veranderen, maar niet per se van werkgever. Daar kunnen we op inspelen, want dat is hier perfect mogelijk.”

 

Wat zijn uitdagingen voor de komende jaren?

“Human resources zijn de meest beperkende resources in de groei en werking van Defensie. Vandaag de dag kijken we dikwijls door de bril van ‘materieel’, wat begrijpelijk is na jaren van bezuiniging. Maar vanaf 2026-2027, als de hangars vol staan met gloednieuw materiaal, hebben we getrainde mensen nodig die deze kunnen bedienen.

 

Apparatuur kan je kopen, mensen moet je overtuigen! Dat is een shift die eraan komt. We moeten ons personeel voldoende naar waarde schatten. Er staat veel druk op hen, maar er is verbetering op komst. Het burgerpersoneel biedt een uitstekende oplossing voor deze uitdaging. Als we vooruitgang boeken, dan is dat vooral te danken aan de rekrutering van deze categorie personeel. Met hun specifieke expertise in bepaalde domeinen zijn burgers van onschatbare waarde, vandaag en morgen.

 

Daarnaast lopen er ook grote projecten: het Kwartier van de Toekomst, met de fundamentele rol van de HR-pijler, nieuwe infrastructuren en onderzoek en ontwikkeling, waarin fors wordt geïnvesteerd.”

 

Hoe wil u ervoor zorgen dat jongeren die bij Defensie komen werken, ervoor kiezen om te blijven?

“De meeste mensen haken af in de eerste 18 maanden. Dat gebeurt overal op de arbeidsmarkt tijdens inloopperiodes. Maar daarna is het uitvalspercentage slechts 1,6 %.”

 

Uit de analyse van exitinterviews blijkt dat voor sommigen de overgang van het ‘burgerleven’ naar het militaire leven te bruusk is. We moeten ons daarom vooral richten op het verlagen van de drempel tussen het burger- en militaire leven. Dat is een deel van de oplossing. Het gaat er niet om de lat lager te leggen, maar om de publieke belangstelling voor Defensie in een vroeger stadium te vergroten. Initiatieven zoals de cadetten, de studierichting Defensie & Veiligheid die vanaf het 4de jaar technisch secundair onderwijs wordt aangeboden en stages binnen eenheden zijn al een zeer positieve ontwikkeling. De vrijwillige Dienst van Collectief Nut zal hier eveneens aan bijdragen.”

 

Sinds kort worden ook bachelors techniek aangeworven op basis van hun diploma. Zij krijgen vervolgens hun militaire opleiding binnen Defensie. Dat lijkt een interessante optie voor jongeren. Wat is het voordeel voor beide partijen?

“STEM-profielen (science, technology, engineering, mathematics, n.v.d.r.) zijn zeer gegeerd op de arbeidsmarkt. Iedereen wil ze, maar niemand weet ze te vinden.  We hoeven niet te concurreren met andere werkgevers. We hebben dezelfde mensen nodig, dus laat ons de krachten bundelen en de interesse voor STEM aanwakkeren.

 

Waarom zou een automechanicus naar Defensie komen als hij in een garage om de hoek kan werken? Simpelweg omdat hij in de eerste plaats militair is, en in de tweede plaats technieker. Dat is onze grote sterkte. Een militair moet zijn technische vaardigheden in alle omstandigheden kunnen gebruiken, ook als hij zichzelf moet verdedigen bijvoorbeeld.”

 

Tot slot, welke boodschap zou u geven aan een jongere die nog twijfelt om onze rangen te versterken?

“Een baan bij Defensie is een persoonlijke uitdaging, maar is ook maatschappelijk zinvol. Je draagt tenslotte bij aan de veiligheid van de bevolking. Dankzij de vele technologische innovaties kun je bovendien onder moeilijke omstandigheden met zeer modern materiaal werken.  Veerkracht is enorm belangrijk, zoals Covid-19 ons herinnerde, en ook dat leer je bij Defensie!”

 

Bedankt generaal en veel succes!

 

*

4.010 banen tegen 2024

 • 2.500 actieve militairen
  • 300 officieren
  • 950 onderofficieren
  • 1.250 vrijwilligers
 • 460 burgers
  • 250 burgers
  • 200 Rosettas
  • 10 aannemers
 • 1.050 reservisten
  • Inclusief 260 plaatsen voor Lokale militaire medewerker, onder andere voor NEETS enz.

Werken bij Defensie | Defensie (mil.be)

Bilitis Nijs

Adrien Muylaert & DG StratCom