Het militair hospitaal: een oase van rust voor enkele Oekraïense oorlogsslachtoffers

Sinds november 2022 verzorgt het Militair Hospitaal Koningin Astrid een aantal Oekraïense patiënten. Zij werden in Neder-Over-Heembeek opgenomen vanwege zware brand- en oorlogsverwondingen. De patiënten gaan er goed op vooruit en op maandag 6 maart heeft een van hen weer het ziekenhuis verlaten om naar huis te gaan.

 

De opvang van Oekraïense patiënten maakt deel uit van de Europese solidariteit. Vanwege zijn internationale expertise in de behandeling van ernstige brandwonden is het militair hospitaal een belangrijke plaats voor de verzorging van oorlogsslachtoffers. Eind vorig jaar, op 30 november, kwamen vijf Oekraïense patiënten in het ziekenhuis aan. Het waren voornamelijk Oekraïense militairen met zware brandwonden die specifieke zorg nodig hadden. De patiënten waren allemaal slachtoffers van oorlogswonden, waarbij 15% tot 65% van het lichaamsoppervlak verbrand was.

 

Daarnaast diende het militair hospitaal ook vier keer als opvangplatform voor Oekraïense patiënten en hun familie. Zij werden er geregistreerd en vervolgens overgebracht naar verschillende Belgische ziekenhuizen.

 

Teamwerk

 

De opvang van deze slachtoffers is eerst en vooral een teamprestatie waarbij veel mensen betrokken zijn: psychologen, verpleegkundigen, dokters, laboranten, enz. De patiënten worden ook ondersteund door tolken op vrijwillige basis.

 

“Het is niet gemakkelijk: ze komen hier aan in een vreemd land, er is een taalbarrière en ze zijn erg ongerust. Maar ondertussen is het contact heel goed en het moreel hoog. We zien echt een verschil in hun ingesteldheid met toen ze hier aankwamen,” aldus het medisch personeel. Sinds januari hebben verschillende mensen het ziekenhuis al mogen verlaten omdat ze stabiel genoeg waren om terug te keren. Op 6 maart nog mocht een van de patiënten naar huis.

 

Een van de slachtoffers heeft, samen met zijn vrouw, zijn dankbaarheid uitgesproken: “Ik wil iedereen hier bedanken voor het hulpbetoon. Dankzij de goede zorg zal ik zo snel mogelijk kunnen terugreizen. Het is mijn plicht om terug te keren naar mijn land.”

 

Oekraïense autoriteiten op bezoek

 

Ook de Oekraïense autoriteiten, waaronder de minister van Defensie, bezochten op 15 februari hun landgenoten in het militair ziekenhuis. De Oekraïense defensieattaché stelde: “We zijn hier om de Belgische overheid en de Chef Defensie te bedanken, en ook het personeel. Zij hebben blijk gegeven van grote betrokkenheid bij onze mensen. De Oekraïense overheid is hen zeer dankbaar. De gespecialiseerde zorg die ze hier bieden is van een zeer hoog niveau.”

 

*disclaimer: omwille van veiligheidsredenen worden sommige mensen niet zichtbaar afgebeeld.

DG StratCom

DG StratCom