Kwartier van de Toekomst in Charleroi: een kazerne met open blik naar de buitenwereld

In het hart van grootstad Charleroi zal een nieuw concept van militaire kazerne het levenslicht zien, gebaseerd op een principe van samenwerking tussen Defensie en de civiele wereld. Modern, ecologisch en open naar de buitenwereld zal ze niet enkel militairen en burgers van Defensie huisvesten, maar ook infrastructuren die gedeeld worden met de civiele wereld.

 

In het kader van dit nieuwe concept werd een prospectiebericht gelanceerd om potentiële partnerschappen tussen Defensie en lokale actoren in kaart te brengen. Op 28 februari hebben meer dan 70 personen – particulieren, bedrijven, projectleiders – al hun vragen kunnen stellen tijdens een informatievergadering met het oog op een win-win partnerschap.

 

Dit eerste prospectiedocument betreft “infrastructuur” met het oog op de lancering van een masterplan voor de toekomstige kazerne. Het doel is om partnerschappen met de civiele wereld te identificeren en te ontwikkelen, binnen of buiten de zogenaamde “co-use”-zone van het toekomstige kwartier.

Toegankelijker voor civiele partners

 

Dit concept wil het Kwartier van de Toekomst toegankelijker maken voor alle partners. Veiligheid zal uiteraard een aandachtspunt vormen, maar telkens aangepast aan het specifieke gebruik van elke infrastructuur. Zo zal ongeveer een derde van de site worden “gedeeld” met potentiële partners. Het project voorziet ook in de mogelijkheid om gezamenlijke trainings- en onderwijsruimten te creëren.

 

“Defensie wordt te vaak gezien als een blok omgeven door vier muren, maar dit model moet veranderen om meer verbonden te zijn met de samenleving en het sociale weefsel rond de kazerne”, legt kolonel Manuel Monin, verantwoordelijk voor het project, uit.

 

Innovatieve partnerschappen

 

Modern, ecologisch, open naar de buitenwereld, in symbiose met zijn directe omgeving … “Met dit project wil Defensie een lokale speler zijn die innovatieve partnerschappen aanmoedigt “, benadrukt kolonel Monin, “onder meer op het gebied van kinderopvang, geneeskunde en het medegebruik van diverse infrastructuren zoals kantoren, sporthallen, conferentieruimten, multifunctionele zalen…”

 

“We hebben het over medegebruik, medebouw en medeontwikkeling met de lokale partners”, zegt Stéphanie Toussaint van de intercommunale Igretec, een van de belangrijkste partners van het project. “Innovatie is een bepalende factor in deze aanpak, het formuleren van nieuwe ideeën of het voorstellen van nieuwe projecten is dan ook fundamenteel.”

Hoop op vernieuwing

 

Als blijk van interesse in deze aanpak namen dus ruim 70 mensen deel aan de informatiebijeenkomst op 28 februari. Sommigen waren daar om partnerschappen op het gebied van kinderopvang te bekijken, anderen om constructiemogelijkheden te onderzoeken, en weer anderen gewoon uit nieuwsgierigheid of om ideeën te lanceren, zoals een afgevaardigde van het Huis voor Toerisme die een project wil uitvoeren met het Memorial Museum van de Jagers te Voet.

 

Voor een andere deelnemer uit de regio brengt het project “hoop op vernieuwing en leven in de wijk, en de mogelijkheid van een directere toegang tot de stad”.

 

Hetzelfde in het noorden van het land? 

 

Ook een Kwartier van de Toekomst “Noord” is gepland in Geraardsbergen. Het bijzondere van elk van deze Kwartieren van de Toekomst is hun band met de regio, en de opportuniteiten tot samenwerking met de lokale partners.

 

Geïnteresseerd?

 

Bent u een projectleider – bedrijf, organisatie, ondernemer of individu? Hebt u een idee dat u relevant lijkt om te ontwikkelen ten voordele van iedereen (burgers en Defensie)? Aarzel dan niet om vóór 17 maart 2023 contact op te nemen met het projectteam via:

 

Qdf.charleroi@mil.be

 

Voor meer info:

 

Le Quartier du Futur – Charleroi Métropole (charleroi-metropole.be)

Yuki Willems

Adrien Muylaert