Historisch akkoord: meer inkomen voor militairen na 20 jaar stilstand

Minister van Defensie Ludivine Dedonder heeft tijdens het begrotingsconclaaf haar slag thuisgehaald voor het militair personeel van Defensie. Voor het eerst in 20 jaar zullen de militairen vanaf 2022 meer gaan verdienen. De inkomensverhoging zal in 2024 volledig in regime zijn. Daarmee herstelt Minister Ludivine Dedonder het broodnodige budgettaire evenwicht binnen haar departement, waarbij het personeel de voorbije jaren aan de kant werd geschoven. Een historisch akkoord, in het belang van de heropbouw van Defensie.

 

Het personeel van Defensie staat – zoals van bij de start van de legislatuur gezegd – centraal in de politiek van Defensieminister Ludivine Dedonder. Het personeel is de motor van het departement, en na jaren van desinvestering in het personeel, wordt het budgettaire evenwicht tussen materiaal, personeel en functionering & operaties hersteld. Minister Dedonder heeft woord gehouden ten opzichte van de militairen, die vanaf 2022

netto meer zullen gaan verdienen, voor het eerst sinds 2003.

 

De inkomensverhoging zal volledig in regime zijn in het jaar 2024. De inkomensverhoging voor het militair personeel wordt integraal gedekt door het bestaande defensiebudget en komt neer op 150 miljoen euro in regime. Daarvan wordt 100 miljoen euro – of twee derde – aangewend om de wedden te verhogen. 50 miljoen euro zal onder de vorm van toelagen worden uitgekeerd aan het militair personeel van Defensie.

 

Solidariteit met huidige en toekomstige gepensioneerde militairen

 

Daarenboven heeft Minister van Defensie Ludivine Dedonder ook gevochten voor de pensioenen van de ex-militairen van vandaag en morgen: ook zij zullen vanaf 2025 hun pensioen zien stijgen. Dit belangrijk mechanisme van solidariteit is een teken van erkenning voor de duizenden gepensioneerde militairen die zich jarenlang dag en nacht hebben ingezet voor de veiligheid van de burgers van ons land en die van onze partnerlanden.

 

Plan POP – People Our Priority

 

Uiteraard stopt het POP-plan niet bij deze inkomensverhoging voor de militairen. De minister werkt elke dag verder aan de betere work-life-balance, moderne en aangepaste infrastructuur, het verderzetten van de verhoogde rekrutering en het behouden van het huidige personeel. De heropbouw van Defensie gaat onverminderd voort, in het belang van de veiligheid en belangen van alle Belgen.

 

The bigger picture

 

De inkomensverhoging wordt gerealiseerd zonder aan het budget voor functionering en operaties te raken. Defensie blijft de komende jaren haar budgettair groeipad volgen, zoals voorzien in het Regeerakkoord 2020 – 2024. Daardoor kan het evenwicht tussen personeel – materieel – functionering & operaties worden hersteld, zónder in te boeten op vlak van functionering & operaties en materieel.

 

Defensie neemt daarnaast solidair deel aan de vaste besparingen die door de regering werden bepaald. Desalniettemin wordt een budgettair groeipad van meer dan een miljard euro voor Defensie behouden tijdens de hele legislatuur. Daar komen volgende middelen nog bovenop: 24,1 miljoen euro excl. btw voor Cyber in het kader van de Europese Recovery and Resilience Facility, 100,0 miljoen euro excl. btw voor de Kwartieren van de Toekomst en 60,0 miljoen euro excl. btw van het federale relance- en transitieplan voor uitgaven in het kader van cyber, een logistieke hub en energetische renovaties.

 

Ludivine Dedonder, Minister van Defensie: “Met dit historisch akkoord zetten we een belangrijke stap voor de heropbouw van Defensie. Het personeel, motor van onze organisatie krijgt na twintig jaar stilstand eindelijk de nodige herwaardering, zoals beloofd bij de start van mijn mandaat. De duizenden militairen die dag en nacht hier en overal ter wereld worden ingezet voor de veiligheid en de belangen van alle Belgen, die gedurende zes jaar in onze straten en stations hebben gepatrouilleerd, die zich hebben ingezet tijdens de COVID-crisis en die vandaag nog altijd aan de slag zijn in het kader van de overstromingen, krijgen zo de erkenning die ze verdienen.”