Inlijving KMS

Bij het ochtendgloren van 22 en 23 augustus zwaaien de poorten van de Koninklijke Militaire School open om de nieuwe leerlingen van de 162ste promotie Sociale en Militaire Wetenschappen en de 177ste promotie Polytechniek te verwelkomen. Met hen wandelen ook de kandidaat-officieren van het hulpkader en de Speciale Divisie de school binnen. Nog even wuiven naar de dierbaren en dan – de ene rekruut al wat zelfverzekerder dan de andere – begeeft de nieuwe lichting ‘leiders van de toekomst’ zich in een nog onbekende wereld.

 

Onder de nieuwe kandidaat-officieren mogen we dit jaar ook prins Gabriël rekenen, die in navolging van zijn zus, prinses Elisabeth de opleiding Sociale en Militaire Wetenschappen zal volgen. De prins legt, net zoals zijn promotiegenoten, letterlijk en figuurlijk zijn burgerkledij af om voor het eerst een militair uniform aan te trekken. Vanaf nu zijn deze jonge mensen namelijk niet langer ‘mevrouw X’ of ‘mijnheer Y’, maar ‘soldaat X of Y’. “De volgende weken zullen niet moeilijk zijn, maar wel zwaar”, waarschuwt luitenant-kolonel Vanhavermaet – Commandant van de bachelorjaren – de leerlingen. “Misschien geen gemakkelijke keuze, maar hier worden banden voor het leven gesmeed en dat is de moeite zonder meer waard!”

 

Na twee dagen administratie en lessen zoals ‘militaire waarden’ of ‘initiatie dril’, allerlei briefings en een uurtje passen van militaire kledij, vertrekken de jongeren richting Elsenborn in de Oostkantons voor een militaire initiatiefase -kortweg MIF- van zes weken. De start van hun militaire leven. Ze leren er de basisvaardigheden zoals schieten en kaartlezen en krijgen individuele fysieke training. Als ze deze zes weken succesvol afronden, zullen de nieuwe rekruten vol trots officieel toetreden tot de Koninklijke Militaire School.

 

Geef acht, veel succes en niet opgeven, luidt de boodschap.

Lieve Deduytschaever

Alain Vanhove