Interdepartementale samenwerking voor een betere medische omkadering

Het nationaal noodplan, het Brandwondencentrum, het Laboratorium voor Moleculaire en Cellulaire Technologie: dit zijn slechts enkele voorbeelden van de samenwerking tussen het Militair Hospitaal Koningin Astrid en de FOD Volksgezondheid, de FOD Binnenlandse Zaken, het Rode Kruis en Sciensano. Die samenwerking is erop gericht om de nationale inspanningen rond gezondheidszorg te ondersteunen en te verbeteren.

 

Dringende medische hulp

Het militair hospitaal werkt in het kader van de dringende medische hulpverlening samen met de dienst 112. In 2020 voerde het hospitaal 2.479 interventies uit met een ambulance en 1.984 keer met een mug (mobiele urgentiegroep).

 

Om een meerwaarde te bieden aan de dringende medische hulpverlening heeft de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu om een mug gevraagd voor interventies bij chemische, biologische, radiologische of nucleaire incidenten (CBRN). Het Militair Hospitaal Koningin Astrid is de enige instelling die hiervoor over de benodigde infrastructuur, materieel en expertise en vaardigheden beschikt en kreeg dus die opdracht toegewezen.

 

Operationeel beheer van rampengeneeskunde

Om alle slachtoffers van grootschalige incidenten de passende zorg te garanderen, werden er voor dergelijke situaties aangepaste medische beheersprocedures ingevoerd. Om een groot aantal patiënten gelijktijdig op te vangen, heb je een adequate organisatie nodig. En die is er. De inkomhal van het ziekenhuis kan tot een geavanceerde medische post worden omgebouwd. Hier kunnen de opvang, de eerste hulp en de triage van de gewonden zo snel mogelijk worden uitgevoerd, rekening houdend met het type en de ernst van de verwondingen. Er zijn zelfs zuurstofapparaten verborgen in het plafond, onzichtbaar in normale omstandigheden, maar altijd klaar voor gebruik. Bij grote incidenten op de luchthaven Brussel-Nationaal en in Brussel-Hoofdstad treden de spoedartsen van het hospitaal op als medisch directeur.

 

Brandwondencentrum

Bij veel incidenten met brandwonden, rookvergiftiging en nationale of buitenlandse catastrofen coördineert het militair hospitaal de medische hulpverlening. Het is niet verwonderlijk dat het hospitaal in die bijzondere omstandigheden die rol opneemt. Het Brandwondencentrum en het centrum voor hyperbare zuurstoftherapie hebben een uitstekende reputatie opgebouwd. Het Brandwondencentrum, opgericht in 1981, zorgt voor de acute behandeling en opvolging van brandwondenpatiënten, zowel kinderen als volwassenen, in het kader van hulp aan de natie.

 

In de buurt van het Brandwondencentrum bevindt zich het centrum voor hyperbare zuurstoftherapie. Daar geven ze weefsels extra zuurstof om het genezingsproces te versnellen. Het centrum doet ook onderzoek naar nieuwe toepassingsgebieden voor zuurstoftherapie en neemt deel aan expertenpanels en Europese onderzoeksprojecten.

 

Wetenschappelijk onderzoek en nationaal referentiecentrum

Het Laboratorium voor Moleculaire en Cellulaire Technologie richt zich op de ontwikkeling van huidtransplantaten, keratinocyten en de strijd tegen antibioticaresistente bacteriën.

 

Het laboratorium voor klinische biologie van het militair hospitaal is het nationaal referentiecentrum voor anaplasma phagocytophilum, een bacterie die bij tekenbeten kan worden overgedragen. In samenwerking met Sciensano biedt het klinisch laboratorium analytische ondersteuning aan Belgische clinici die burgerlijke of militaire patiënten behandelen met pathologieën die verband houden met tekenbeten.

 

Rode Kruis

Defensie werkt samen met het Rode Kruis om de bloedtransfusies te ondersteunen. Die samenwerking omvat vele aspecten, van bloedproducten leveren voor ziekenhuispatiënten tot het Defensiepersoneel opleiden in dit domein. Tijdens buitenlandse missies steunt het Rode Kruis Defensie met verse bloedproducten in alle bloedgroepen. Defensie geeft het Rode Kruis toegang tot militaire kwartieren en helpt bloeddonaties organiseren.

 

Federale politie

Het Militair Hospitaal Koningin Astrid voert medische onderzoeken uit om advies te geven bij de werving, selectie en bepaling van de medische geschiktheid van het personeel van de federale politie.

 

Tot slot werkt het militair hospitaal ook samen met het Disaster Victim Identification Team (DVI) aan de oprichting van een keten voor slachtofferherkenning. Om de snelle identificatie van rampslachtoffers te verbeteren, neemt het ziekenhuispersoneel deel aan multidisciplinaire oefeningen om zijn acties te coördineren met andere betrokken partijen, waaronder het federaal parket, gerechtsdokters en forensische tandartsen.

Manon Collignon

Jo Vanden Broeck, Erwin Ceuppens, archief