Internationale Dag van het Samenleven in Vrede

Op 16 mei was het de Internationale Dag van het Samenleven in Vrede, die ingesteld werd door de Verenigde Naties op 8 december 2017. De Dienst voor Religieuze en Morele Bijstand wenst gebruik te maken van deze gelegenheid om te getuigen van zijn verlangen om samen te leven in vrede, de rijkdom van interlevensbeschouwelijke dialoog te tonen en om alle initiatieven aan te moedigen die de wereld harmoniseren en alle mensen dichter bij elkaar brengen.

 

De Dienst voor Religieuze en Morele Bijstand van Defensie (DRMB) maakt deel uit van de Algemene Directie Gezondheid en Welzijn (DG H&WB). Ze bestaat uit vijf afzonderlijke levensbeschouwelijke diensten: een israëlitische (DRMB/I), een katholieke (DRMB/C), een moslim (DRMB/M) en een protestantse (DRMB/P) aalmoezeniersdienst en een dienst met niet-confessionele moreel consulenten (DRMB/NC).

 

De ervaring leert ons dat de mens regelmatig geconfronteerd wordt met existentiële vragen, dilemma’s van het geweten en revaluatie van zijn of haar overtuigingen. Bovendien heeft de mens religieuze, morele en filosofische referenties nodig om zichzelf op te bouwen en in harmonie te leven.

 

Defensie is zich wel degelijk van die realiteit bewust. Temeer daar militairen bij de uitoefening van hun dagelijkse taken zich in een complexe omgeving bevinden en dat tijdens operationele missies de militair aangezet wordt bij zichzelf te rade gaan en zichzelf zelfs in twijfel trekt. Het leven van een militair kenmerkt zich door periodes van intense inspanning en dit kan een aanzienlijke inspanning vergen van zijn familie en de mensen rondom hem. Dat versterkt de noodzaak om zich tot iemand te kunnen wenden met een luisterend oor.
Bij Defensie is specifieke religieuze en morele bijstand dan ook onontbeerlijk.

 

Door een holistische benadering van het leven van mensen en rekening houdend met het specifieke karakter van het militaire beroep, werken aalmoezeniers en moreel consulenten ook samen met andere specialisten en expertise-instanties van de Algemene Directie Gezondheid en Welzijn en van Defensie: Psychosociaal Adviseur (DG H&WB), sociaal assistenten (CDSCA), het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (MHKA), enz. Overigens komen al deze actoren samen in het PSMR-platform (psychosociaal, moreel en religieus), dat hun wederzijdse integratie vertegenwoordigt.

 

Naast de individuele steun en de steun aan de families vormen de vijf diensten van DRMB een uniek expertise orgaan voor interlevensbeschouwelijke dialoog. Deze dialoog maakt een actieve interactie mogelijk om gezamenlijke projecten voor Defensie te ontwikkelen en om adviezen voor het commando te formuleren. De DRMB fungeert dus als een schakel tussen alle leden van Defensie, maar ook tussen de civiele wereld en de militaire organisatie, tussen de verschillende internationale militaire instellingen en ten slotte tussen mensen en ideeën.

 

Bekijk de video op Facebook.

Tatiana Letovaltseva

Davey Merckx