Internationale samenwerking onder de waterlijn

De internationale mijnenbestrijdings- en havenbeschermingsoefening Sandy Coast 23 loopt bijna op zijn einde. Naast een schip en stafpersoneel, is ook ons Very Shallow Waters-team aanwezig. De bedoeling van dergelijke oefeningen is elkaar versterken door expertise te delen, maar ook de samenwerking in de praktijk efficiënter te maken.

 

Sandy Coast is een jaarlijkse oefening die afwisselend in België en Nederland wordt georganiseerd. De militairen trainen op het explosiefvrij maken van havens en zeegebieden. Een vrije doorvaart garanderen in ondiepe wateren zorgt ervoor dat militaire schepen een veilige passage hebben, maar ook dat de economie gespaard wordt van eventueel leed indien een burgerschip schade oploopt door een mijn.

 

Aan mijnen geen tekort in onze wateren, door de wereldoorlogen zijn onze ontmijners nog voor een lange tijd zoet. In deze oefening gebruiken ze geen echte mijnen, maar wel oefenmijnen. Op voorhand worden deze geplaatst en zorgen de organisatoren voor levensechte scenario’s, door bijvoorbeeld een melding te geven van een wandelaar die iemand iets in het water heeft zien gooien.

 

VSW-team

 

De Very Shallow Waters of zeer ondiepe wateren zijn het favoriete terrein van het VSW-team. De leden speuren de zeebodem af naar verdachte objecten met behulp van een REMUS. Dat is een slimme onderwaterdrone die zelfstandig op pad gaat. Het VSW-team programmeert hem vooraf en ontvangt vervolgens sonarbeelden van de missie. Zo weten ze precies wat er onder water speelt.

 

Mijnenjagers worden ook ingeschakeld om bepaalde zones mijnvrij te maken, maar hebben een bepaalde grens wanneer het water te ondiep wordt. Met behulp van de REMUS slaagt het VSW-team er wel in om in ondiep water een beeld van de bodem te geven. Ze vullen elkaar dus mooi aan.

 

Een goed getraind oog ziet op de sonarbeelden al snel of er iets op de bodem ligt dat het onderzoeken waard is. Tijdens deze oefening werden ook duikers ingeschakeld om het team te ondersteunen en een gedetailleerder zicht op de vondst te geven.

 

On the road

 

Het Belgische VSW-team oefent veel in het buitenland, waarbij telkens de expertise gedeeld wordt in internationale context. Ons team is voorbereid om op verplaatsing te gaan en andere landen kijken met grote ogen naar hun goed voorziene container. Daarin kunnen ze hun beelden achteraf analyseren, maar ook hun REMUS opslaan en eventuele herstellingen uitvoeren.

 

België x Nederland

 

Naast een buurland, is Nederland ook een sterke partner van België in het streven naar veiligheid en stabiliteit op zee. Dat is ook wederom te zien in deze oefening: een negenkoppige staf gaat aan boord van het Nederlandse schip Luymes om de coördinatie te bevorderen, terwijl onder de waterlijn de Belgische en Nederlandse REMUS samen gevarenzones veiligstellen.

 

Kortweg een broodnodig samenwerkingsmoment, die vruchtbaar is voor alle betrokken partners.

TBN Sten M.

TBN Jorn U.