ISTAR: de ogen van de Forward Land Forces in Litouwen

Zo’n 147 Belgische militairen zijn sinds eind januari 2024 ontplooid in de buurt van Rukla, Litouwen, voor de 15de rotatie van de NAVO-regeling Forward Land Forces (FLF). Gedurende 6 maanden traint en opereert het Belgische detachement, hoofdzakelijk bestaande uit het multi-sensor eskadron van het Bataljon Jagers te Paard als ISTAR-capaciteit (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance & Target Acquisition), in een internationale Battlegroup. De missie? De oostflank van het NAVO-grondgebied beschermen en daarbij tactische activiteiten uitvoeren voor afschrikkingsdoeleinden.

 

Gewapend met een paar MAG (Mitrailleuse d’Appui Général) en een minimi staat het peloton Voltigeurs op de uitkijk aan de rand van het bos. De militairen wachten om een aanval uit te voeren op het peloton Recce (verkenning, red.), dat langs de aangrenzende weg zal passeren. Wanneer ze het peloton in het vizier hebben, openen de Voltigeurs het vuur.

 

Tijdens de tactische veldoefening ‘Red Fallout’, een van de vele oefeningen die gepland zijn tijdens de ontplooiing in Litouwen, traint het eskadron van het Bataljon Jagers te Paard een week lang in burgerterrein. De pelotons nemen afwisselend de rol van tegenstander op zich. “Elk onverwacht aspect moet worden getraind”, vertelt Luitenant Sam, pelotonscommandant van de Voltigeurs (lichte infanterie). “Op het einde komt er ook een CBRN-scenario om ons te trainen in het omgaan met Chemische, Biologische, Radiologische en Nucleaire dreigingen.”

 

Belgian Recce Company

 

Het is de eerste keer dat een Belgisch verkenningseskadron deelneemt aan Forward Land Forces in Litouwen. Tot nu toe namen andere landen deze taak op zich terwijl België steun verleende met zijn infanteriebataljons.

 

“We staan hier bekend als de Belgian Recce Company”, gaat Sam verder. “De battlegroup heeft verschillende gevechtscompagnieën, waarvoor onze compagnie verkenningen uitvoert. Dit doen we ook voor de Litouwse Iron Wolf Brigade, waartoe de battlegroup behoort.”

 

“We zijn met name gespecialiseerd in het verkennen van marsroutes. Dit zijn routes die de gevechtsgroep zou kunnen gebruiken om een aanval uit te voeren. We kunnen ook zones verkennen of sectoren bewaken om vijandelijke bewegingen in de richting van onze eigen linies te detecteren.”

 

Drie specialisaties

 

Het Belgische detachement in Litouwen bestaat uit drie pelotons: het gemotoriseerde Recce-peloton en het peloton Battlefield Surveillance Radar, die beide kunnen verkennen, screenen, schaduwen, bezetten en escorteren.

 

Sam, pelotonscommandant van het derde peloton, de Voltigeurs, legt uit: “We hebben ook een offensieve capaciteit, waardoor we gelegenheidsdoelen achter de vijandelijke linies kunnen aanvallen. Het detachement kan ook drones inzetten, die zijn essentieel in de hedendaagse oorlogsvoering.”

 

Trainen op civiel terrein

 

Het Bataljon Jagers te Paard traint regelmatig op civiel terrein, zowel in België als in Litouwen. Er zijn echter een paar verschillen. “België heeft veel meer lintbebouwing. Dit bemoeilijkt de verkenning omdat er geen lange zichtlijnen zijn, waardoor het moeilijk is om in de diepte te kijken. In Litouwen zijn er lange stroken, waardoor de radars meer dieptezicht hebben”, legt kapitein Brecht uit.

 

“Ook de ondergrond is hier veel drassiger waardoor voertuigen sneller vast zitten. Maar Litouwen is een groter land dan België en heeft een veel lagere bevolkingsdichtheid. Je kunt je sneller verplaatsen en van een afstand observeren.”

 

Dagelijkse uitdagingen

 

Voor veel militairen is dit hun eerste buitenlandse opdracht. “Een van de uitdagingen die veel mensen ervaren, is het lang weg zijn van huis. Je familie, partner of kinderen zes maanden moeten missen. Daarnaast zijn we elke dag bezig met het voorbereiden van oefeningen, trainingen enz. Het vergt veel motivatie, maar die is er zeker”, glimlacht Sam.

 

Belgisch engagement op de oostflank van de NAVO

 

Met de deelname van het Bataljon Jagers te Paard, een geïntegreerde staf en andere ondersteunende eenheden aan deze 15de rotatie van FLF Litouwen, bevestigt België opnieuw haar steun aan de NAVO. Door het uitvoeren van tactische activiteiten zoals verkenningsmissies, het verzamelen van inlichtingen of gezamenlijke oefeningen met geallieerde strijdkrachten, dragen we bij aan het afschrikkingssysteem van het Bondgenootschap en stellen we de Baltische staten gerust.

Wilge Decraene

Gert-Jan D’Haene

Clint Soete