Jobdag van de reserve: een dag van reservisten voor reservisten

In het Militair Hospitaal Koningin Astrid konden op 15 oktober een kleine 200 vooraf ingeschreven geïnteresseerden informatie vergaren over een job als reservist bij Defensie. 

 

Na een warm welkom, startte de jobdag met een korte algemene briefing en wat uitleg over de selectieprocedures. Vervolgens werden alle deelnemers begeleid naar verschillende infoateliers. Naast de ateliers van de vier componenten (Land, Lucht, Medische, Marine), waren er nog vier andere informatieve ateliers waaronder rekrutering en vorming, maar ook een stand van de Directie Nationale Reserve (DNR) en de Koninklijke Nationale Vereniging van de Reserveofficieren van België (KNVRO). Deze laatste is een belangenvereniging van en voor reservisten. Uiteraard was er nadien tevens de mogelijkheid om nog persoonlijke vragen te stellen en zich in te schrijven voor de diverse vacatures.

 

Win-win voor alle partijen

 

Bij de reserve kan men werken in een ander milieu dan de dagelijkse werkomgeving.  Zo kan men zijn ‘burger’ kennis aanvullen met ‘militaire’ kennis. Een win-win situatie voor zowel de reservist en zijn werkgever, als voor Defensie. “Dit is exact waarom ik hier vandaag aanwezig ben”, vertelt Kevin De Vos, een van de geïnteresseerden. “Bovendien kom ik uit een familie met heel veel militairen. Alleen heb ik zelf iets te lang getwijfeld waardoor ik de maximale leeftijd om actief militair te worden, gepasseerd ben. De reserve is een mooi alternatief”, vult hij aan.

 

Constantijn Martens is reservist bij het Provinciecommando van Hasselt en begeleidt een groep mensen van stand naar stand op de Jobdag. “Minimum 7 dagen per jaar neem ik verlof om voor Defensie te werken. Mijn werkgever vindt dat helemaal oké. We hebben een open communicatie hierover en dat heeft nog nooit problemen geleverd.”  De collega’s van Constantijn snapten dit in het begin niet goed en stelden veel vragen. “Nu ze weten wat ik allemaal kan en mag doen via Defensie, groeit hun interesse alleen maar. Enkelen zijn zelfs ook reservist geworden”, lacht hij.

 

Drie mogelijkheden

 

Er bestaan drie mogelijkheden om reservist te worden bij Defensie. De eerste optie is een jaar voltijds bij Defensie werken, wat desgewenst verlengd kan worden. “Ik zou graag voltijds starten bij de Medische Component”, zegt Kevin resoluut. “Ik heb geen medische voorkennis maar dat is geen probleem. De kennis die ik nodig heb, wordt aangeleerd binnen Defensie.”

 

Een tweede optie is een aantal dagen per jaar de eenheid vervoegen. Een keuze waar Jo zich helemaal in kan vinden: “Ik heb vroeger een traject doorlopen op de Koninklijke School voor Onderofficieren maar uiteindelijk beslist om Defensie te verlaten. Toen ik de oproep voor de Reserve zag verschijnen, heb ik me onmiddellijk ingeschreven. Zo heb ik het beste van de twee werelden.”

 

Een derde mogelijkheid bestaat als reservist-student. “Ik studeerde burgerlijk ingenieur bouwkunde”, vertelt Constantijn. “Ik vond drie maanden verlof veel te veel en een studentenjob zei me niet veel. Ik ben dan gestart als reservist-student in de zomer en heb ineens mijn volledige militaire opleiding gehad.” Een keuze die hij iedereen alleen kan aanraden.

 

Van reservisten voor reservisten

 

De jobdag wordt grotendeels gedragen door reservisten. Op enkele mensen van DNR na, is elke helpende hand een reservist. Constantijn krijgt behoorlijk wat vragen. “De groep is erg enthousiast. De meeste twijfelen gewoon nog of ze voor iets gaan wat echt in de lijn ligt van de huidige job, of eerder iets helemaal anders, bijvoorbeeld iets bij de Landcomponent. De mogelijkheden zijn legio, dat is het enige wat voor sommigen de keuze nog bemoeilijkt”, zegt hij al lachend.

Nathalie Mylle

Gert-Jan D’Haene