Koning bezoekt Belgisch detachement in Litouwen

Op 26 oktober bracht Zijne Majesteit Koning Filip een bezoek aan het Belgisch detachement in Pabrade (Oost-Litouwen) dat er momenteel deelneemt aan de oefening Iron Wolf binnen de NAVO-opdracht “enhanced Forward Presence”(eFP). De Koning woonde een dynamische demonstratie bij en maakte kennis met de Belgische militairen die in de Litouwse battlegroup zitten.

 

De Koning hield halt aan het militair kamp in Pabrade tijdens zijn driedaags staatsbezoek in Litouwen. Het bezoek zet de 100 jaar diplomatieke relaties tussen België en Litouwen in de verf. De focus ligt op hun goede internationale relatie en samenwerking binnen de Europese Unie en de NAVO.

 

Skills en materiaal demonstreren

 

In aanwezigheid van onder andere de minister van Defensie Dedonder, de Chef Defensie admiraal Hofman, en de Litouwse president Nausèda kwam de Koning ’s ochtends toe in de trainingsarena. Hij ontmoette er de Belgische troepen die momenteel hun bijdrage leveren aan de NAVO-opdracht eFP waar zij deel uitmaken van de multinationale battlegroup waar ook Duitsland, Nederland, Luxemburg, Noorwegen en Tsjechië in zitten.

 

De militairen ter plaatse gaven een dynamische demonstratie om de aanwezigen het materiaal en de capaciteiten van het Belgische, Litouwse en Duitse leger te tonen. Er werd een aanval van een infanteriepeloton gesimuleerd waarbij 70 Litouwse en Belgische militairen een tegenaanval uitvoerden. Daarbij werden onder andere Belgische Piranha’s (lichte pantservoertuigen) gebruikt en Duitse Leopard 2-gevechtstanks die de krachtigste gevechtstroef zijn van de eFP-battlegroup. Zo etaleerden de troepen hun samenwerkingsmogelijkheden.

 

Na de demonstratie werden verschillende andere voertuigen tentoongesteld en richtte de Koning zich tot de troepen. “Dit staatsbezoek geeft me de mogelijkheid om jullie mijn trots uit te drukken. Jullie aanwezigheid hier als NAVO-militairen is een krachtig signaal dat de solidariteit van de Alliantie aantoont op cruciale momenten,” aldus de Koning. “Zowel in Roemenië, Estland als hier in Litouwen levert België een duidelijke substantiële bijdrage. Mijn land zal altijd klaarstaan voor onze huidige en toekomstige bondgenoten,” besloot hij.

 

Internationale samenwerking

 

De eFP-battlegroup, waaraan Belgische militairen toe bijdragen, is geïntegreerd in de Litouwse gemechaniseerde Iron Wolf Brigade uit Rukla. Zo’n 1700 NAVO-militairen maken deel uit van de 12de rotatie van eFP Litouwen, waaronder zo’n 145 Belgen. Tijdens hun ontplooiing neemt de Litouwse Battlegroup regelmatig deel aan internationale manoeuvres zoals momenteel oefening Iron Wolf. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking en coördinatie met de NAVO-partners en met gastland Litouwen. eFP is een duidelijk signaal om de afschrikkings- en verdedigingspositie van de NAVO te versterken.

 

Al sinds het begin van eFP, in 2017, neemt België eraan deel via verschillende rotaties. Momenteel bestaat het Belgisch detachement uit een gemotoriseerde infanteriecompagnie van het Bataljon Ardeense Jagers. Zij krijgen steun van een Joint Support Detachment (JSD). Dit bevat logistieke steun, de militaire politie, communicatie- en informatie ondersteuning, de Movement Control Group en medische ondersteuning.

 

Het huidig Belgisch detachement blijft nog tot begin 2023 in Litouwen aanwezig voor haar opdracht.

Bilitis Nijs

Vincent Bordignon

Mathieu Duhembre