Ministerraad keurt aankoop JAMMERS en totaalrenovatie van Militaire Luchthaven goed

Op voorstel van Minister van Defensie Ludivine Dedonder heeft de ministerraad vandaag enkele belangrijke Defensiedossiers goedgekeurd.

 

1. Verbeterde veiligheid voor personeel in operaties

Om de veiligheid van het defensiepersoneel in operaties te verbeteren, zal Defensie 60 nieuwe ‘jammers’ en het nodige bijkomende materiaal aankopen om de jammers te gebruiken in operaties. De toestellen zullen volledig compatibel zijn met de toekomstige voertuigen JAGUAR en GRIFFON van de landcomponent en zullen in staat zijn om de nieuwste technologische dreigingen voor het personeel in operaties het hoofd te bieden, zonder de communicatiemiddelen van het personeel te verstoren.

De aankoop kadert in het CaMo-programma, de Frans-Belgische samenwerking voor de nieuwe gevechtsvoertuigen en voertuigen voor combat support en combat service support van de landcomponent.

 

2. Totaalrenovatie van Militaire Luchthaven Melsbroek (BruMil)

Met de komst van de nieuwe militaire transportvliegtuigen A400M (7 Belgische en 1 Luxemburgs toestel) ter vervanging van de C-130’s en de deelname van Defensie aan het Multinationaal Multirole Tanker Transport (MRTT) programma, dient de Militaire Luchthaven van Melsbroek te worden voorbereid en aangepast om alle toestellen te ontvangen.

 

De huidige infrastructuur op Melsbroek is niet geschikt voor het opereren van de nieuwe vloot van transportsportvliegtuigen. De bestaande loodsen dateren uit 1950 en zijn in slechte staat en te klein voor de nieuwe vloot. Daarom zal Defensie via een opdracht Design, Build en Maintain (BDM) overgaan tot een volledige reconversie van de militaire luchthaven ten zuiden van de Haachtsesteenweg in Melsbroek op volgende vlakken:

 

  • Een vliegtuigplatform (APRON) dat de nodige ruimte bevat voor alle noodzakelijke handelingen van en aan de vliegtuigen.
  • Een administratief gebouw voor de diensten van de Militaire Luchthaven.
  • Een passagiers- en cargoterminal voor BruMil
  • Integratie van de horecafaciliteiten voor het personeel
  • Moderniseren en aanpassen van het rioolstelsel

 

Defensie zal in een eerste fase starten met het zoeken van de geschikte kandidaten om ontwerpen voor te leggen. Na de keuze van het ontwerp wordt het project ter goedkeuring voorgelegd aan de bevoegde instanties.

 

Door de reconversie en renovatie van de faciliteiten op BruMil zal de Militaire Luchthaven een moderne werkplek voor het personeel worden met alle nodige faciliteiten en comfort, dat voldoet aan de technische en ecologische normen. De werken zullen gefaseerd verlopen om de operationaliteit van de luchthaven en de veiligheid te garanderen.