Leren over leren: de Navy Academy en Human Resources slaan de handen ineen voor een toekomstgerichte masterclass

Op 17 november organiseerde de Navy Academy (NAC), in samenwerking met het Directoraat-Generaal Human Resources (DG HR), een masterclass over leren en ontwikkeling. Aanwezig waren vooraanstaande deskundigen en Defensiemedewerkers die verantwoordelijk zijn voor de opleiding en ontwikkeling van militair personeel.

 

Defensie zet zich niet alleen in voor de ontwikkeling van onderrichters, maar ook voor personeel dat betrokken is bij vorming in het algemeen. Daarom werd deze masterclass georganiseerd, met een focus op de trends in werkplekleren en de impact van technologische ontwikkelingen in artificiële intelligentie op leren en ontwikkelen. Om dieper op dit onderwerp in te gaan namen drie gerenommeerde gastsprekers het woord, elk een expert in hun vakgebied.

 

Dit alles kwam tot stand door een professionele samenwerking tussen de Belgisch-Nederlandse Navy Academy, die streeft naar kwaliteitsonderwijs, de divisie Competence Development binnen Human Resources (HRC), waar professionele ontwikkeling een belangrijke pijler is, de Innovation Board om de toekomst te verzekeren, en Xprtise, een firma die externe contacten verzorgt.

 

Bob Mosher: een reis naar de toekomst van training

 

Bob Mosher wordt aanzien als een autoriteit op vlak van leren op de werkplek en heeft laten zien hoe hij medewerkers kan helpen om efficiënter te trainen en hun prestaties te verbeteren. Bij Microsoft stootte hij op heel wat problemen bij het opleiden van Technology-personeel.

Conclusie van zijn pleidooi: de beste manier om te leren is om te doen.

 

Donald Clark: de impact van AI op het leren

 

Donald Clark, een pionier op het gebied van technologie in het onderwijs, deelde fascinerende voorbeelden van het gebruik van artificiële intelligentie (AI) in verschillende leeromgevingen. Zijn prikkelende inzichten en levendige beelden gaven het publiek een beter begrip van hoe technologie ons kan helpen effectiever te leren.

 

De rode draad van zijn uiteenzetting: als je geen artificiële intelligentie gebruikt bij het leren, loop je achter. AI leert immers sneller dan een mens, denkt sneller, heeft geen rust nodig en gaat niet dood. Tot zover de uitzonderlijke aard van het menselijk bestaan.

 

Doug Holt: professionaliteit en doeltreffendheid van personeel vergroten

 

Doug Holt is een voortrekker in zijn domein bij The Council of Inspectors General on Integrity and Efficiency. Hij legde uit hoe de ontwikkeling van beleid, normen en benaderingen kan helpen om de professionaliteit en doeltreffendheid van het personeel te vergroten.

 

In zijn zoektocht naar betere leermethoden werd hij geconfronteerd met een zeer grote uitdaging: ‘merkloyaliteit’. Met andere woorden, als je je hele leven een bepaalde leermethode hebt gevolgd, verwelkom je een nieuw leerproces niet zonder slag of stoot.

 

Brainstormsessie

 

Building the Future, so what’s next? Tijdens een brainstormsessie konden de belanghebbenden vervolgens zien hoe de nieuwverworven inzichten kunnen worden geïmplementeerd in de organisatie.

 

Kortom, Defensie houdt gelijke tred met de (r)evolutie in leren, en deze masterclass was een grote hulp. Het Directoraat-Generaal Human Resources organiseert regelmatig bijkomende leermomenten voor pedagogen, waarbij ze de kans krijgen om na te denken over de toekomst en hoe ze hun pedagogie kunnen aanpassen aan leerprogramma’s en leermomenten.

 

Voor geïnteresseerde lezers met toegang tot het intern leerplatform BELADL zullen binnenkort online clips beschikbaar zijn.

TBN Sten M.

TBN Sten M.