LGBT+ bij Defensie, wat betekent dat vandaag?

Op 17 mei, de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie, wordt traditioneel de Belgian Pride georganiseerd. Naar aanleiding daarvan brengt BELDEFRAC, de vzw van en voor het LGBT+-personeel van Defensie, een korte videoboodschap over de vraag “Wat betekent het om vandaag de dag LGBT+ te zijn bij Defensie?” Hierin getuigen LGBT+-personeelsleden van Defensie en komt minister Ludivine Dedonder aan het woord.

 

Sinds enkele jaren hijsen ook sommige overheidsgebouwen op 17 mei de regenboogvlag, symbool voor onder meer diversiteit en LGBT+. Tussen 17 en 21 mei zal die vlag ook wapperen in het kwartier Koningin Elisabeth in Evere en aan het kabinet van de Minister van Defensie in Brussel.

 

Andere federale netwerken voor LGBT+-personeel zetten die datum eveneens in de kijker met een videoboodschap. Die kan je hier bekijken.

 

Wat zijn LGBT+, de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie, de Belgian Pride?

 

De Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie vindt traditioneel plaats op 17 mei. Rond die dag vinden wereldwijd evenementen plaats om het LGBT+-thema in de aandacht te brengen. Het acroniem LGBT+ staat voor lesbian, gay, bi, transgender en verenigt alle mensen die zich identificeren als anders dan heteroseksueel of cisgender.

 

In België is het meest bekende evenement op 17 mei de Belgian Pride in Brussel. Dit evenement omvat een feestelijk optocht en een Pride Village, waarin Defensie al enkele jaren vertegenwoordigd is met een stand van de vzw BELDEFRAC. Omwille van de gezondheidsregels vindt de Pride dit jaar enkel beperkt en online plaats.

 

Wat doet de vzw BELDEFRAC?

 

Eén van de vijf essentiële waarden van Defensie is respect voor anderen: verschillen tussen mensen begrijpen en aanvaarden, zowel bij het eigen personeel als bij de burgers van ons land en alle landen waar we opereren. Daarom besloten enkele militairen in 2016 de vzw BELDEFRAC op te richten, de vereniging van en voor het LGBT+-personeel. Sinds 2021 erkent Defensie die vzw officieel.

 

BELDEFRAC tracht onder meer de collegialiteit tussen LBGT+-personeel te bevorderen en het diversiteitsbeleid van Defensie te ondersteunen, met de focus op de LGBT+-gemeenschap.

Joris Gilleir

BELDEFRAC

Clint Soete