Medische Component beantwoordt roep uit de zorgsector

Personeel van woonzorgcentra en thuiszorgcentra krijgt opleiding rond Covid-19 tijdens een reeks workshops onder leiding van Defensie. In samenwerking met de provinciecommando’s stellen verschillende medische eenheden hun kennis beschikbaar.

 

“In het kader van de exit-strategie uit de coronacrisis, ondersteunen wij via de provinciecommando’s verzorgend personeel door trainingen te geven”, aldus Jenny De Keersmaker, communicatieverantwoordelijke van de Medische Component. “De vragende partijen waren erg divers: verantwoordelijken in de eerstelijnszorg, directeurs in de thuiszorg en van woonzorgcentra, selectiedeskundigen, verpleegkundigen, …”

 

Het doel van de trainingen is dat de deelnemers met hun opgedane kennis op hun beurt eigen personeel kunnen opleiden; de trainers trainen, als het ware. Op die manier bereikt de expertise van Defensiepersoneel een nog groter publiek.

 

“Omdat er een duidelijke nood aan kennisoverdracht was, trokken we de waaier helemaal open”, vult De Keersmaker aan. “We verdelen de trainingen in drie pijlers: omgaan met persoonlijke beschermingsmiddelen, posttraumatische stress herkennen en de eerste acties uitvoeren en informatie geven over zakelijke continuïteitplanning.”

 

Ambulanciers en de dienst Dierengeneeskunde geven workshops binnen de eerste pijler. Voor de tweede rekent Defensie op zijn Cel Geestelijke Gezondheidszorg. De nood aan psychosociale ondersteuning in de sector blijkt groot in coronatijden. Stresssignalen herkennen, er gepast mee omgaan en professionele hulp inschakelen vallen onder die noemer. Op die manier wil de Medische Component dit onderwerp tegen het licht houden. De derde pijler maakt de aanwezigen wijzer over zakelijke noodplanning in crisistijden.

 

De deelnemers nemen niet alleen de verworven kennis huiswaarts. Ook het volledige digitale lessenpakket van de training mag mee in de borstzak van de witte manteldragers. “Zo gaat er niets van de presentatie verloren”, besluit De Keersmaker.

Rein Vanden Bergh

Ritchie Sedeyn

Luc Carvers