Medische Component steunt studie naar Covid-19-speekseltesten

Een nationale studie onderzoekt of een speekseltest een even betrouwbaar resultaat kan leveren als de huidige testprocedure. De Medische Component stelt hiervoor zijn expertise ter beschikking, want een eenvoudigere testmethode biedt ook voordelen voor Defensie.

 

Tijdens deze pandemie kan je moeilijk naast de Covid-19-test kijken. Via een diepe neuswisser of een gecombineerde keel- en neuswisser test medisch personeel op dit coronavirus.

 

Een nieuwe nationale studie, besteld door het nationaal platform onder leiding van minister Philippe De Backer, wil nagaan of er in speekselstalen genetisch materiaal van het coronavirus aanwezig is. De resultaten van de speekselanalyse worden vergeleken met die van de al gevalideerde tests met neuswissers.

 

In de 154 triagecentra in het land zullen ze ongeveer 6.000 speekselstalen verzamelen om te komen tot honderd positief bevonden personen. Die stalen worden onafhankelijk getest van de uitkomst van de traditionele testen. Om deze cijfers te bekomen kan de studie ook een beroep doen op positief geteste Covid-19-patiënten in ziekenhuizen.

 

Jenny De Keersmaker, woordvoerster van de Medische Component, verduidelijkt de deelname van Defensie aan deze studie. “Een team van een verpleegkundige en twee ambulanciers voert elke dag testen uit in de triagecentra die het onderzoeksteam heeft uitgekozen. Daar testen ze mensen die mogelijk Covid-19-positief zijn. Voor de testploegen kunnen we rekenen op personeel van het Militair Hospitaal Koningin Astrid, het 2 en 3 Element voor Medische Interventie en het 14 Medische Bataljon.” Twee militaire specialisten infectieziekten zijn ook als mede-auteur betrokken bij de publicatie van de resultaten.

De resultaten van de studie betekenen niet alleen een stap voorwaarts voor de medische wereld, maar ook voor Defensie. “Indien de resultaten van de speekseltesten vergelijkbaar zijn met de klassieke keel- en neustesten, vereenvoudigt dit ook de testcapaciteit tijdens onze militaire operaties”, weet De Keersmaker.
Defensie voorziet de nodige en juiste persoonlijke beschermingsmaatregelen om Covid-19-testen af te nemen bij het eigen personeel.

Rein Vanden Bergh

Vincent Bordignon

DG StratCom