Medische keuring in tijden van Covid-19

Sinds 15 maart konden er geen medische onderzoeken van kandidaat-militairen meer doorgaan in het Militair Hospitaal Koningin Astrid (MHKA). De medische keuring is een onmisbaar onderdeel van de werving en selectie, en dus een prioriteit voor Defensie. Na een praktische herziening van het traject dat de kandidaten dienen af te leggen werd besloten de procedures te hervatten vanaf 20 mei.

 

Zo’n 40 kandidaten boden zich woensdag aan op de Dienst voor Onthaal en Oriëntatie (DOO) in Neder-Over-Heembeek. Normaal is het hier een komen en gaan van actieve en kandidaat-militairen, onder andere voor medische keuringen, maar dat was de afgelopen weken anders. Ook hier hakte de coronacrisis hard in op de dagelijkse werking van de dienst.

 

De dienst schikte zich naar de huidige maatregelen rond social distancing en handhygiëne. “De algemene organisatie van de medische selectieonderzoeken werd herzien zodat de komende maanden elke dag toch een maximum aan sollicitanten kan ontvangen worden,” vertelt commandant Jenny De Keersmaker, communicatieverantwoordelijke van de Medische Component. “Uiteraard met inachtneming van de preventieve en sanitaire maatregelen. Vooraleer een kandidaat toegelaten wordt in DOO moet hij of zij al aangeven of ze Covid-19 symptomen vertonen of vertoond hebben, of contact hebben gehad met een (mogelijk) besmet persoon. Eens binnen moet elke kandidaat de handen wassen, een mondmasker dragen en nog een vragenlijst invullen. Ook de ‘anderhalve meter’ regel moet nageleefd te worden tijdens het hele proces.”

 

Het grootste verschil met het pre-coronatijdperk zit hem in de stroomlijning van het proces. De eerste twee weken ontvangt de DOO minder kandidaten dan normaal. “Momenteel verdelen we de kandidaten in groepjes van maximaal vijf personen, mét begeleider”, weet de commandant. “Vroeger kreeg je een grondplan en ging je zelf het traject af. Nu kijkt een begeleider toe op timings, de af te leggen route en andere richtlijnen. Zo vermijden we maximaal het contact tussen de aanwezigen.” Ook de wachtzalen ondergingen een grondige transformatie. Spaties van 1,5 meter tussen de stoelen, een maximumcapaciteit en zoveel mogelijk op de gang wachten, omdat daar de afstand gemakkelijker kan bewaard worden. Wat maskers betreft, is het gebruik van een chirurgisch masker algemeen voor alle personeelsleden, zowel (para)medisch als administratief. In geval van nauw contact met de sollicitanten draagt het medisch personeel een FFP2-masker, een veiligheidsbril, een schort en handschoenen. Tussen elke consultatie zal het personeel de gebruikte apparatuur en alle oppervlakken die mogelijk in contact zijn geweest met de sollicitant (onderzoekstafel, stoel, bureau) desinfecteren.

 

Deze procedures blijven geldig tot nader order, voornamelijk afhankelijk van de evolutie van de crisis en de daarmee verband houdende besluiten van de regering.

Rein Van den Bergh

Ritchie Sedeyn

DG StratCom