Militaire samenwerking: het ontstaan van SOF Air Squadrons

Op donderdag 28 maart vond het synthese-examen plaats van de eerste lichting personeel van de Luchtcomponent die tot één van de twee SOF Air Squadrons zullen toetreden. SOF staat voor Special Operations Forces. De acht betrokken militairen, bestaande uit o.a. enkele piloten, techniekers en Air Ops hebben de afgelopen acht weken kennis gemaakt met de doctrines en manier van werken van onze Special Operations Forces om vanaf volgend jaar een nieuwe samenwerking aan te gaan

 

De opbouw van een nieuwe SOF Air capaciteit omvat de oprichting van twee nieuwe smaldelen onder de 1e Wing in Bevekom. De mix van zowel SOF-operatoren als personeel van de Luchtcomponent zorgt voor een combinatie van de beste karakteristieken uit beide werelden, uitermate geschikt om snel te kunnen reageren in crisissituaties.

 

 

Beter reageren op dreigingen

 

De nieuwe Light Utility Helicopters (LUH), en in een latere fase de Short Take-Off & Landing (STOL) vliegtuigen, bieden de mogelijkheid om sneller en efficiënter te reageren op onvoorziene dreigingen. “Er hebben zich al enkele situaties voorgedaan in het verleden waarbij deze capaciteit goed van pas was gekomen,”

vertelt M.V., voormalig operator en verantwoordelijke voor de opleiding.

 

De vorming zal vanaf nu jaarlijks plaatsvinden in februari en maart, synchroon met de Basic SOF Course voor kandidaat kaderleden Paracommando. Ze focust op 3 belangrijke pijlers: ingesteldheid, inzicht en overleving (mindset, understanding & survival).

 

Beter samenwerken

 

Of het nu tijdens de plannings-, de uitvoerings- of de evaluatiefase is: het personeel van de Luchtcomponent leert denken zoals een SOF-operator om zo beter te kunnen samenwerken en de missie tot een goed einde te brengen.

Openminded zijn, autonoom handelen, kritisch denken en over een goede portie intrinsieke motivatie bezitten: het zijn allemaal kernwaarden die een SOF-operator typeren.

 

Ze leren eveneens operaties, uitdagingen en moeilijkheden te begrijpen van de troepen van de Landcomponent.

Ten slotte leren ze de nodige skills aan om te kunnen overleven als een kleine geïsoleerde cel tijdens noodgevallen.

 

Ervaring en maturiteit

 

Momenteel wordt er enkel intern gerekruteerd vanuit de eenheden. De kandidaten moeten minstens vijf à zes jaar rvaring hebben in hun vakgebied, een basis in militaire vaardigheden en ten slotte over de nodige maturiteit beschikken om autonoom beslissingen te kunnen maken.

 

Naast een gezonde hoeveelheid theorie en fysieke uitdaging, staat tijdens deze vorming ook veel praktijk op het programma.

Zo leren ze bijvoorbeeld gevorderde vormen van kaartlezen, close combat techniques en verzorging van gewonden. Ze leren ook werken in het terrein met nachtkijkers, vuren met verschillende wapens en overlevingstechnieken. Op de laatste dag van de cursus passen ze de aangeleerde kennis en vaardigheden toe om de verschillende scenario’s tot een goed einde te brengen.

 

Een nieuwe mindset

 

Het toewijzen van een specifiek squadron aan SOF is een mindshift in onze Defensie. Een concrete verandering die ingezet wordt door deze opleiding, maar ook door de aankoop van specifiek materiaal en andere ondersteunende initiatieven.  Het squadron zal overigens opereren vanuit een nieuw operationeel gebouw met hangar op de vliegbasis van Bevekom.

COA IPR

COA IPR