Burcht: langverwachte ponton officieel ingehuldigd

Het Kwartier 1ste Luitenant Victor Thoumsin in Burcht heeft een significante stap voorwaarts gezet met de recente installatie van een state-of-the-art ponton, dat officieel werd ingehuldigd op 27 maart 2024.  Het 11 Bataljon Genie en het Special Operations Engineer Detachement van het Bataljon 3 Para hebben nu toegang tot de Schelde.  Dit maakt het mogelijk om permanent militaire trainingen uit te voeren om de natie te helpen in geval van nood, ongeacht de getijden. De nieuwe installatie is een uitzonderlijke technische verwezenlijking, waarvan de uitvoering werd toevertrouwd aan de Nederlandse aannemer Van der Straaten.  

 

Gemakkelijke toegang tot water is essentieel voor geniecapaciteiten. Maar in Burcht was dit niet meer mogelijk omdat de oude steiger na 70 jaar zo verroest was.

 

Toegang tot water

 

Luitenant-kolonel Rik Van Hoecke, korpscommandant, legt uit: “De behoefte voor de vervanging van de steiger werd in 2010 al uitgedrukt maar door de budgettaire beperkingen werd de planning van dit project herhaaldelijk naar achteren geschoven. We zijn dan ook zeer gelukkig met deze nieuwe installatie.”

 

Infrastructuur

 

Een van de voorwaarden was om de ponton 24/7 ongeacht de getijden te kunnen gebruiken. Leidend ambtenaar, commandant Peter Rotsaert, licht toe: “De vorige steiger kon men enkel een paar uur per dag bij hoog water gebruiken. Bovendien was deze sterk verouderd en onveilig. Daarom werd geopteerd voor een nieuwe uitvoering die langer en dus ook dieper in de Schelde ligt, zodat hij ook bij laag water kan worden gebruikt.”

 

Het is een uitzonderlijke installatie die het zes meter getijdeverschil van de Schelde kan opvangen. De constructie bestaat uit een ponton die bereikbaar is via twee bruggen van 45 meter lang die in elkaars verlengde liggen. Het eerste deel is een vaste brug, het tweede deel is een ‘mobiele’ brug die de ponton in de hoogte volgt naargelang de getijden. Aan de brugponton zelf zijn twee aanlegpontons bevestigd. Hier kunnen tot 12 Zodiacs (rubberboten) gelijktijdig aanmeren.

 

Alle veiligheidsinstallaties op de ponton en op de brug ondergaan een jaarlijkse keuringscyclus. De structuur heeft een prijskaartje van bijna 1.430.000 euro. De werken startten in juni 2023 en duurden 10 maanden.

 

Inauguratie

 

Vanwege het duale karakter van de installatie werden zowel de militaire en civiele autoriteiten uitgenodigd voor de opening. Naast de Landcomponent en het Directoraat-Generaal Materiaal Resources (DGMR), waren de gouverneur van Antwerpen en de gouverneur van Oost-Vlaanderen aanwezig, evenals de interventiediensten rond het Scheldebekken (de brandweer van Antwerpen en het Waasland, de civiele bescherming enz.).

 

De ceremonie werd geopend door luitenant-generaal Frédéric Goetynck (DGMR): “Dit nieuwe ponton laat onmiddellijk toe om terug amfibische operaties te trainen maar is ook een garantie dat tijdens overstromingen of andere calamiteiten op de Schelde, Defensie vanaf deze locatie de Natie kan helpen met haar militaire capaciteiten.”

 

Ook de gouverneur van Antwerpen, Cathy Hilde Raymond Berx, deelde enkele woorden: “In een wereld die steeds meer verdeeld lijkt, is de rol van Defensie als bruggenbouwer nog meer van onschatbare waarde. Ik ben bijzonder blij dat het bataljon hier vandaag militaire en civiele partners samenbrengt die een band hebben met het crisisbeheer op en rond de Schelde. Want behalve de juiste middelen en installaties, zijn het toch bovenal de mensen zelf die telkens weer het verschil maken.”

 

De inauguratie was de ideale gelegenheid om niet alleen de installatie te presenteren, maar ook om de samenwerking tussen alle betrokken partijen te versterken.

DGMR

Frederic Denuit

Mathieu Duhembre