Nieuw Hoofdkwartier voor Defensie

Defensie investeert in een nieuw operationeel hoofdkwartier dat voldoet aan de hedendaagse eisen op het vlak van functionaliteit, veiligheid, welzijn en duurzaamheid. De Design, Build & Maintain (DBM) opdracht werd voor een totaalbedrag* van 499 miljoen euro gegund aan de groepering Be Defence die instaat voor het ontwerp, de realisatie en het technisch onderhoud van de infrastructuur. Het compactere Nieuwe Hoofdkwartier komt recht tegenover het NAVO-hoofdkwartier op een terrein van 11,4 hectare; deels op het terrein van de oude NAVO-site en deels op het huidig kwartier Koningin Elisabeth.

 

De Chef Defensie, admiraal Hofman, benadrukt: “Vandaag is het hoofdkantoor verspreid over een tiental gebouwen, maar morgen zal de generale staf slechts één enkel, ecologischer en veiliger gebouw betrekken, om de uitdagingen van de toekomst beter aan te gaan”.

 

De nieuwe, hoog beveiligde site met verschillende gebouwen zal plaats bieden aan bijna 4000 werknemers. Het hoofdgebouw zelf bestaat hoofdzakelijk uit de kantooromgeving met 2800 werkplekken waar alle diensten van de Defensiestaf, de Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid (ADIV) en het Cyber Command worden ondergebracht. De kantooromgeving met voldoende daglicht wordt ingericht volgens de principes van het New Way of Working (NWOW). De omgeving zal een extra impuls geven aan de samenwerking tussen de verschillende diensten.

Alle militaire operaties worden vanuit het hoofdgebouw geleid. Daarnaast worden ook de nodige personeelsdiensten voorzien zoals een bedrijfsrestaurant, een zone voor binnensporten, omkleedruimtes en douches.

 

Modern conferentiecentrum

 

Daarenboven wordt een publiek toegankelijk conferentiecentrum voorzien, gelegen aan de Leopold III laan. Dit conferentiecentrum bestaat uit één grote conferentiezaal met 300 zitplaatsen en verschillende kleinere vergaderzalen. Er komt ook een afzonderlijk gebouw met een kinderdagverblijf en een kantooromgeving voor de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van Defensie (CDSCA).

 

Duurzaamheid

 

Er wordt voor dit project heel nadrukkelijk ingezet op duurzaamheid in al haar aspecten. Het gebouw wordt bijna energieneutraal (Nearly Zero Energy Building, NZEB) en er worden geen fossiele brandstoffen meer gebruikt voor de normale werking. De energietransitie naar een koolstof neutrale en duurzame infrastructuur, in overeenstemming met het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) wordt mogelijk gemaakt door: een performante thermische isolatie, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen zoals bodem energieopslag, zonnepanelen en warmtepompen.

 

Andere duurzaamheidsaspecten zoals het gebruik van duurzame materialen, het hergebruik van regenwater en het hergebruik van afbraakmaterialen als bouwmaterialen werden eveneens in het ontwerp opgenomen. Het landschapsontwerp zal de plaatselijke biodiversiteit aanzienlijk verhogen.

 

Ontwikkeling van de globale site

 

De groepering Be Defence bestaat uit de aannemers BAM, Jan De Nul, Eiffage en Cegelec, de architecten Assar Architects, ArtBuild en ANMA en het studiebureau VK Architects+Engineers.

 

Be Defence verkondigde: “We zijn bijzonder trots dit toonaangevende project te hebben gewonnen. Samen met onze bouwpartners kijken we er alvast naar uit om deze nieuwe landmark in Brussel te realiseren.” De start van de werken is gepland eind 2024 en het grootste deel zal gebruiksklaar zijn tegen eind 2027. Het project dat door Belgische bedrijven wordt uitgevoerd, genereert een belangrijke maatschappelijke return, in de eerste plaats door jobcreatie.

 

* initiële investering en 2 jaar onderhoud, verlengbaar met bijkomend 8 jaar

ProjectTeam NewHQ & Johan Lievens

Groepering Be Defence