Steun van B-FAST voor de aardbeving in Turkije

Op 7 februari keurde de Belgische Ministerraad de uitzending van een medisch team van B-FAST en een veldhospitaal naar Turkije goed, na de zware aardbevingen die delen van Turkije en Syrië verwoestten. Hierna volgen de vluchten, het vervoeren van personeel en materieel ter plaatse, elkaar gestaag op. Het veldhospitaal is sinds 16 februari operationeel. Op 9 maart werd het overgedragen aan Turkije.

 

Al op 8 februari vertrok een eerste verkenningsteam vanaf de luchthaven van Melsbroek richting Zuidoost-Turkije. Het doel? De installatie van het Belgische veldhospitaal voorbereiden.

 

“Het objectief is het opzetten van een ​​veldhospitaal, een ROLE 2 in militaire termen. Dit om de druk op de Turkse ziekenhuizen te verlichten”, aldus Gino Claes van B-FAST.

 

Daarna vertrokken niet minder dan 9 andere vluchten, die meer dan 100 mensen meenamen en meer dan 160 ton materiaal vervoerden.

Dankzij deze gezamenlijke inspanningen ging het veldhospitaal zoals gepland open op donderdag 16 februari in de late namiddag. Aanvankelijk werden spoedeisende zorg, radiologie, apotheek en laboratoriumanalyses aangeboden. De volgende dag waren ook de afdeling gynaecologie en de operatiekamer operationeel, waarmee de inrichting compleet was.

 

Het veldhospitaal, zo groot als een voetbalveld, kan meer dan 100 patiënten per dag behandelen en minstens 20 patiënten onderbrengen voor nachtelijke observatie. Het team bestond aanvankelijk uit Belgische artsen, gespecialiseerd in spoedchirurgie, pediatrie, gynaecologie, spoedeisende hulp en psychologische zorg, ondersteund door noodverpleegkundigen en andere specifieke medische profielen. Dertien leden van de Medische Component maakten deel uit van het eerste medische team ter plaatse.

 

Op 26 februari keerde dit eerste team terug naar België, terwijl andere leden van B-FAST de fakkel overnamen in Turkije. Deze keer werden 12 leden van de Medische Component ingezet.

 

Op 9 maart werd het veldhospitaal officieel overgedragen aan Turkije en namen Turkse medische teams het over. Naast het hospitaal zelf schenkt België ook ondersteunend materiaal zoals medische apparatuur, medicatie, de keuken en de waterzuiveringsinstallatie. Op die manier kan het veldhospitaal nog zo lang als nodig door de Turkse autoriteiten gebruikt worden om tegemoet te komen aan de noden van het Turkse volk na de aardbeving.

 

Belgische balans? 3503 behandelde patiënten.

 

Bijdrage van Defensie

 

De bijdrage van Defensie aan deze spoedinzet ligt op verschillende niveaus. Tijdens de eerste rotatie werden een twintigtal militairen ter plaatse ingezet, samen met andere vrijwilligers die door B-FAST werden gestuurd. Een aantal van hen hadden tot taak de oprichting van het veldhospitaal te ondersteunen, terwijl anderen sinds 16 februari Turkse patiënten behandelden. Eind februari nam een ander team het voor 15 dagen over.

 

In België werd de kazerne van Peutie logistiek zwaar op de proef gesteld. Een veldhospitaal van 6000 m² verhuizen van België naar Turkije is geen sinecure! Militairen van onder meer de 15 Wing, het 29 Logistiek Bataljon en de Movement & Control Group werkten onvermoeibaar zij aan zij om deze inzet mogelijk te maken. De luchthaven van Melsbroek nam het vervolgens over om personeel en materieel via A400M ter plaatse te vervoeren. Tien A400M-rotaties vonden plaats, met 165 mensen en meer dan 160 ton aan apparatuur.

 

Hieruit blijkt eens te meer dat Defensie, in België en in het buitenland, altijd paraat staat in geval van nood.

 

B-FAST is een interdepartementale structuur onder auspiciën van Buitenlandse Zaken die de verzending van Belgische noodhulp naar het buitenland organiseert. De oprichting werd in 2003 geformaliseerd en sindsdien is het betrokken geweest bij tal van rampen.