Nieuwe commandant Koninklijke Militaire School

“Het is zover: na 42 jaar bij Defensie en bijna vier jaar als hoofd van de Koninklijke Militaire School is het tijd om mijn uniform aan de haak te hangen”, zo begint generaal-majoor van het vliegwezen Lutgardis Claes haar afscheidsbrief. Wegens de coronacrisis is een traditionele bevelsovergave op 17 december onmogelijk. Daarom is de generaal in haar pen gekropen.

 

Haar opvolger is divisieadmiraal Yves Dupont, die bij de algemene directie Material Resources aan het hoofd stond van de divisie Systemen, belast is met het integrale beheer van alle wapensystemen voor het Belgisch leger.

 

Als een van de eerste vrouwen bij Defensie blikt generaal Claes trots terug op een rijkelijk gevulde carrière. “Toen op 16 oktober 1978 de nieuwe promoties in de KMS werden opgenomen, schreef de toenmalige commandant van de school in zijn overwegingen: “Meisjes … om wat te doen?”, waarna hij de wettelijke, statutaire en traditionele beperkingen opsomde die haaks stonden op de wil om vrouwelijke officieren aan te werven, te vormen en een volwaardige loopbaan aan te bieden.”

 

“Die beperkingen werden sindsdien door de wetgever en de Defensiestaf stelselmatig weggewerkt. Vandaag krijgt iedere man of vrouw alle kansen om zich bij Defensie te ontplooien. De schoolcommandant beëindigde toen zijn betoog met: “Hoe dan ook, voor de juffrouwen leerling-officieren, zoals voor hun mannelijke kameraden, zal de toekomst deze zijn, die ze door hun werk, hun geestdrift en hun wilskracht zelf bewerken. Ik twijfel niet aan hun volharding en ik ben er persoonlijk van overtuigd dat de dag komt waarop een vrouwelijk opperofficier het bezielend ambt zal bekleden dat mij werd toevertrouwd.” Wat had ik hem graag in mei 2017 bij mijn aanstelling persoonlijk gezegd dat zijn voorspelling uitgekomen was.”

 

Wil je meer lezen over de ervaringen van generaal-majoor Claes? Neem dan een kijkje op de website van de Koninklijke Militaire School .

Defensie

Vincent Bordignon, Erwin Ceuppens