Nieuwe infrastructuur voor F-35A

Jan De Nul nv zal, in samenwerking met de ontwerpbureaus Arcadis en Burns&McDonnel, de nieuwe infrastructuur voor de F-35A bouwen. Defensie verwacht de levering van de eerste F-35A jachtvliegtuigen in 2025 voor de 2 Wing Tac van Florennes en in 2027 voor de 10 Wing Tac van Kleine-Brogel. Om het nieuwe wapensysteem te kunnen huisvesten en onderhouden is een nieuwe infrastructuur nodig. De huidige infrastructuur dateert uit de jaren ’50 en ’60 en is dus niet aangepast aan de vereisten van een modern jachtvliegtuig. Ieder F-35A complex wordt gerealiseerd onder de formule Design, Build & Maintain (DBM). Een eerste gedeeltelijke voorlopige oplevering van de gebouwen in Florennes is voorzien in de zomer van 2024.

 

Defensie heeft ervoor gekozen om op elke basis een quasi identiek gecentraliseerd F-35-complex te bouwen. Dit complex zal uit vier grote delen bestaan:

 

Het administratief bouwdeel omvat naast de nodige bureel-en vergaderruimten ook alle nodige infrastructuur voor het hedendaags comfort van het personeel: kleedkamers met douches, een cafetaria, coffee corners, enz.

Het logistiek bouwdeel omvat een stockageruimte voor wisselstukken en een infrastructuur voor het onderhoud van de F-35A. Deze bestaat uit zes onderhoudsdokken en huisvest de nodige ateliers, zoals voor het onderhoud van de motoren.

De Special Acces Program Facility (SAPF) vormt het meest beveiligde deel van het F-35-complex. Hier worden de trainingen en operaties gepland en zullen er per basis vier vluchtsimulators staan. Dit deel van de infrastructuur vereist een specifieke aandacht en een gecoördineerde aanpak met de Amerikaanse partners, aangezien de installaties moeten voldoen aan de hoge Amerikaanse veiligheidsnormen. Bovendien vergen deze installaties op een zuiver technisch vlak, zoals voor de flight simulatoren, een omgeving die voldoet aan de zeer specifieke HVAC-eisen (Heating, Ventilation and Air Conditioning).

De ‘flightline’ van het F-35 complex zal uitgerust worden met zestien Flightline Aircraft Shelters (FAS), waar de jachtvliegtuigen in een beveiligde omgeving wordt geplaatst en waar ook de eerstelijnsonderhoud kan plaatsvinden.

 

Vier van deze zestien shelters (QRA-FAS) zullen specifiek dienen voor de QRA (Quick Reaction Alert)-missie. Dichtbij komt een Ready Storage Building (RSB) voor de opslag van de bewapening voor de QRA. Het geheel zal resulteren in een coherent en beveiligd F-35 complex dat als een afgesloten entiteit binnen de basis zal functioneren.

Design, Build & Maintain (DBM)

Voor de realisatie van dit project werd een publiek-private samenwerking in plaats gesteld onder de vorm van een Design, Build & Maintain (DBM). Dit consortium staat niet alleen in voor het ontwerp en de realisatie, maar ook voor het technisch onderhoud van de infrastructuur gedurende 10 jaar na de voorlopige oplevering. Een eerste gedeeltelijke voorlopige oplevering van de gebouwen in Florennes is voorzien in de zomer van 2024.

 

Het voorgestelde concept, met een investeringswaarde van ongeveer 300 miljoen euro per basis, zal niet enkel voldoen aan de technische en de functionele eisen die nodig zijn voor het uitvoeren van operaties en het onderhouden van de F-35, maar zal ook specifieke aandacht hebben voor het welzijn van het personeel. Het project draagt bovendien meer dan haar steentje bij in de strijd tegen de klimaatverandering: zo wordt dit nieuwbouwcomplex thermisch zeer goed geïsoleerd en wordt warmte opgewekt via warmtepompen op basis van geothermie.

 

In 2018 besliste de ministerraad een luchtgevechtscapaciteit, gebaseerd op het F-35 wapensysteem, aan te kopen ter vervanging van de bestaande F-16. Deze beslissing houdt de bestelling in van onder andere 34 F-35A vliegtuigen, 8 vluchtsimulators en bijhorend ‘support equipment’. De Belgische regering kan het geavanceerde multi-role gevechtsvliegtuig inzetten voor het volledige spectrum van opdrachten. De vliegtuigen en het materiaal zullen gelijk verdeeld worden over de twee basissen.

Johan Lievens

DG MR