Nieuwe rekruten beter verwelkomen

Hoe voorkom je vroegtijdig vertrek van nieuwe rekruten tijdens hun opleiding? Wat is het beste kader voor kandidaat-militairen? Om deze vragen te beantwoorden, nodigde het directoraat-generaal Human Resources op 31 maart, in aanwezigheid van de Chef Defensie, admiraal Michel Hofman, de hoofden rekrutering en opleiding en de regionale militaire opleidingscentra uit voor een rondetafelgesprek.

 

Defensie moet haar personeelssituatie vanaf 2024 stabiliseren, zoals aangemoedigd door het STAR-plan (Security & Service – Technology – Ambition – Resilience). De rekrutering is daarom opgevoerd en moet een aanpak bieden die is aangepast aan nieuwe generaties. Maar het is ook noodzakelijk om het verschijnsel van attritie, met name het vroegtijdige vertrek van nieuw aangeworven personeel, te bestrijden en zo het behoud van personeel te bevorderen.

 

Opleidingscentra

 

Aan de kant van de opleidingscentra neemt de werkdruk voortdurend toe en moet deze ook evolueren. Tijdens de rondetafel getuigden met name de instructeurs over de toenemende druk waaronder zij staan. Dit was voor iedereen een gelegenheid om van gedachten te wisselen en, meer in het algemeen, de huidige wervingscijfers, de kwaliteit van de militaire opleiding en de begeleiding van de instructeurs te bespreken.

 

Evenredige sancties

 

Fysieke activiteiten zijn onvermijdelijk gekoppeld aan het werk van een militair en zijn ingebed in de cultuur van de organisatie. De sancties van fysieke en sportieve aard (pompen, nachtlopen) moeten altijd proportioneel en legitiem zijn. En bovenal moeten ze voldoen aan een opleidingsdoelstelling. Deze voorwaarden werden unaniem aanvaard rond de tafel. Iedere militair, iedere medewerker moet verantwoordelijk zijn voor goed gedrag en de waarden van Defensie respecteren: integriteit, loyaliteit, respect en moed.

Aude Ransbotijn

Jürgen Braekevelt