Nieuwe soldaten 4e Bataljon Genie stomen zich klaar voor verdediging NAVO-oostflank

Oefenen in stedelijk grondgebied is essentieel voor de nieuwe rekruten van het 4e Bataljon Genie. In september zullen de jonge militairen naar Roemenië trekken om aan de activiteiten van de volgende NAVO-zending deel te nemen, die zich richt op de versterking van de oostflank van Europa. Terugblik op een intense week van oefening en theorie die zich van 23 tot 27 januari afspeelde in het Kamp Koning Albert (Marche-en-Famenne), en deel uitmaakt van hun gespecialiseerde professionele opleiding.

 

Terugblik op hun ervaring

 

Het weekprogramma voorziet een fase infanterie en een fase gevechtsgenie, waarbij drie ateliers doorlopen worden. Het begrip ‘genie’ komt uit het Frans en heeft een link met het woord ‘ingenieur’, dat zie je duidelijk in het actuele werk van de genietroepen.

 

Om de eigen troepen te ondersteunen in hun opdracht gebruikt de genie springstoffen, ruimen ze hindernissen op of leggen ze die aan. Er worden dus deuren opengebroken met een stormram of met explosieven. Hogere obstakels worden overwonnen met behulp van ladders en andere technieken. De 23 jonge soldaten eindigden hun week met een synthese-oefening, een soort finaal examen van de week.

Geen tijd om zich te vervelen

 

“Ik heb voor de genie gekozen omdat de opleiding erg divers is,” vertelt Manon, soldaat gevechtsgenie. “We leren om te werken in groep en ook technische aspecten komen aan bod. Overigens leren we ook alle noodzakelijke skills en drills zodat we kunnen integreren in een infanteriepeloton wanneer dat nodig is.” “Er is absoluut geen tijd om zich te vervelen,” vult Lucas, eveneens soldaat gevechtsgenie, aan.

Een carrière bij de Genie

 

Na hun militaire initiatiefase (MIF) kwamen de jonge militairen toe in Amay, waar ze werden ondergedompeld in het reilen en zeilen van het 4e Bataljon Genie. Hun trainingsweken op het terrein wisselden ze af met theorie en praktijksessies in de kazerne, en met enkele uren sport. “Voor mij is die afwisseling een grote plus. De praktijk helpt me ook beter de theorie te begrijpen,” zegt Manon.

Kader

 

Sinds dit jaar worden de soldaten ook opgevolgd door hetzelfde kader. “Vroeger was dat anders,” vertelt luitenant Laura, pelotonscommandant. “Voorheen werden de basisopleiding en de gespecialiseerde opleiding verzorgd door een verschillend kader. Nu volgen we hen vanaf de eerste dag op en kunnen we hen beter begeleiden tijdens hun traject.”

 

Het kader krijgt overigens geregeld versterking van externe instructeurs. “Omdat zij een frisse blik hebben, blijft ook de objectiviteit van het beoordelingsproces gewaarborgd”, verduidelijkt Laura.

Op missie

 

De soldaten zullen de komende maanden nog aan heel wat trainingsweken deelnemen om klaargestoomd te geraken voor hun opdracht in het najaar. In de herfst vertrekken ze naar Roemenië, waar ze zullen bijdragen aan de versterking van de Europese oostflank in het kader van de missie Forward Presence Battle Group van de NAVO.

 

“Daar zal ik alles toepassen wat ik nu en tijdens de rest van mijn opleiding geleerd heb,” vertelt Lucas. In Roemenië zullen deze jonge professioneel opgeleide militairen meewerken aan het waarborgen van vrede, veiligheid en toekomstperspectief. Afgaand op het enthousiasme van deze jonge mensen is de toekomst van Defensie alvast verzekerd.

Kerlijn Puttemans

Vincent Bordignon

Mathieu Duhembre