Noodhulp Defensie met luchtbeelden van NGI

Om de hulp na de overstromingen in ons land te ondersteunen, heeft het Nationaal Geografisch Instituut (NGI) luchtbeelden gemaakt in de overstromingsgebieden rond de Maas van Eijsden tot Luik, de Vesder en de Demer. Defensie en andere overheidsinstanties gebruiken die beelden om hun hulpacties beter voor te bereiden.

 

Het NGI heeft een portaal opgezet om al de beschikbare geo-informatie ter beschikking te stellen voor onder andere Defensie, het Nationaal Crisiscentrum, de lokale hulpverleningszones en de gemeenten. Dat portaal wordt binnenkort aangevuld met gegevens uit Nederland (luchtopnamen) en Frankrijk (satellietfoto’s).

 

Die luchtopnamen kunnen helpen bij de verdere aanpak van de crisis: waar zijn mogelijke locaties waar nog naar slachtoffers gezocht moet worden, wat is de omvang van de overstroomde gebieden, zijn de dijken nog stabiel, hoeveel puin ligt er in de straten of in de bedding van de rivieren, hoeveel volume aan grond is weggespoeld …? De digitale beelden en reliëfmodellen helpen om op die vragen een antwoord te bieden.

 

De luchtopnamen werden uitgevoerd door een gespecialiseerde firma. Boven het stroomgebied van de Demer werden op 18 juli beelden gemaakt met een resolutie van 6,5 cm. Op 20 en 21 juli werden voor het stroomgebied Maas-Vesder (o.a. Pepinster) luchtopnamen uitgevoerd met een resolutie van 3 cm. Omdat ze mogelijk persoonsgevoelige informatie bevatten, zijn die luchtfoto’s enkel bestemd voor overheidsgebruik in het kader van hulpverlening.

NGI

Jacques Delchef