Oefening Orion: zelden geziene intensiteit in Frankrijk

Met meer dan 12.000 deelnemers is Orion een uitermate belangrijke militaire oefening die in de eerste helft van 2023 op Frans grondgebied plaatsvindt. Deze grootscheepse oefening voldoet aan verschillende operationele doelstellingen en laat meerdere landen, waaronder ook België, toe om gezamenlijke trainingen uit te voeren.

 

De snelle verslechtering van de internationale situatie in 2022 bewijst nog maar eens de relevantie van dit soort oefeningen die helpen bij het voorbereiden van conflicten met hoge intensiteit.

 

Cyclus van driejarige oefeningen

 

Om deze reden besloot het Frans leger om een nieuwe cyclus van driejarige oefeningen te organiseren, met Orion als eerste stap..

 

Orion bestaat dus uit vier fases, waarvan er al drie achter ons liggen. De voorbereidingen van de oefening dateren van 2021, maar de operationele planning van het scenario ging al in mei 2022 van start. Fase twee telde al 7.000 militairen die in alle drie dimensies opereerden terwijl het derde luik zich meer focuste op stafniveau (‘Interdepartemental crisis management’)

 

De vierde en laatste fase gaat op maandag 17 april van start. Op 5 mei komt de oefening tot een einde. Hierbij zullen 12.000 militairen opereren binnen een multinationale divisie, onder leiding van de Fransen.

Ardense Jagers

 

Elementen van onze Ardense Jagers maken deel uit van deze geallieerde troepen. Zij draaien mee binnen het scenario in steun van andere geallieerde partners en beschermen het fictieve Arnland van een invasie.

 

De uitdaging van Orion ligt in het goed integreren van de gewenste effecten in alle omgevingen om tegemoet te kunnen komen aan de eisen van nieuwe conflictsituaties.

 

Orion streeft hiernaast nog verschillende doelen na, waaronder het heroriënteren van de operationele voorbereiding op grootschalige multi-field and multi-environment training.

Trainen in multinationaal kader

 

Het doel van Orion is dus om met het Frans leger te trainen in een gemeenschappelijk en multinationaal kader volgens een scenario met hoge intensiteit zodanig dat opkomende, vooral immateriële, conflictgebieden worden geïntegreerd. Informatie en cyberspace zijn enkele voorbeelden hiervan.

 

Op die manier versterkt Orion de uitwerking van het Strategisch Partnerschap Capacité Motorisée (CaMo). Binnen dit partnerschap zullen de Belgische en Franse landmacht met dezelfde voertuigen en netwerkradio’s werken.

Strategisch Partnerschap

 

De gepantserde terreinvoertuigen, waaronder de Jaguar en Griffon, zullen uitgerust zijn met een uniek systeem van netwerkradio’s dat zorgt voor een optimale integratie en uitwisseling van informatie op verschillende niveaus.

 

Op die manier zal in de toekomst een Belgische compagnie bijvoorbeeld probleemloos ingezet kunnen worden in een Frans bataljon en vice versa.

Rein Van den Bergh

Ministère Des Armées (Frankrijk)