Ook burgerpersoneelsleden zweren trouw aan de Koning, de grondwet en de wetten van het Belgische volk.

Op 14 oktober legden heel wat burgers de eed af waarbij hun benoeming als Federaal ambtenaar bekrachtigd werd.

 

In de zaal Malmédy in Evere, legden 59 burgers vrijdag hun eed af in het bijzijn van enkele prominente personeelsleden van Defensie, zowel burgers als militairen. Ook de hiërarchische meerderen van deze 57 burgers tekenden present. Ludwig Van Der Veken, secretaris-generaal en voorzitter van de directieraad, zat de ceremonie voor.

 

Net als elke militair mochten ook zij die ene zin bestaande uit achttien woorden uitspreken. Een belangrijke stap in hun carrière aangezien dit hun statuut als Federaal ambtenaar bekrachtigt.

 

Ook Julie heeft vandaag haar eed afgelegd en is trots dat ze dit heeft mogen doen: “Werken bij Defensie betekent voor mij elke dag de keuze maken om mijn vaardigheden ten dienste te stellen van de burger. We werken samen met zoveel verschillende mensen aan een gemeenschappelijk doel. Het is de maatschappelijke band, zowel met de Belgische bevolking als mijn collega’s, die mijn job betekenis geeft. Deze ceremonie is de gelegenheid bij uitstek om deze verbintenis te formaliseren.”

 

Manon vult aan: “Ik ben trots dat we dit kunnen doen. Het is een fase die we nu kunnen afsluiten en de volgende stap zetten in onze carrière.”

 

Hoewel de eedaflegging slechts een formaliteit lijkt, is het een oude traditie en een noodzakelijkheid in het statuut. Bovendien is het een manier om mensen welkom te heten in de grote familie die Defensie is.

 

Na het trouw zweren aan de Koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en de wetten van het Belgische volk, tekende elke burger een document en ontving een getuigschrift als bewijs van het afleggen van de eed.

 

In totaal werken ongeveer 1500 mensen als burger bij Defensie in veel verschillende domeinen zoals ICT, personeelsbeheer, juridische steun, inlichtingen of vertaalwerk. Maar ook in de medische wereld, op het gebied van welzijn of in de horeca kan men als niet-militair een job vinden bij Defensie.

Nathalie Mylle

Vincent Bordignon