PSYSOC@work in operatie

Om combat ready te blijven, is het belangrijk de mentale kracht te hebben om door te zetten waar anderen op hun limieten stuiten. Mede dankzij een team van twee preventieadviseurs psychosociale aspecten van het PsySoc@Work-departement van het Directoraat-Generaal Health & Well-Being (DG H&WB), blijft het Belgische militaire detachement in Litouwen paraat voor hun opdracht.

 

Ongeveer 150 Belgische militairen maken sinds augustus dit jaar deel uit van de enhanced Forward Presence (eFP) Battle Group in Rukla, Litouwen. Hier vormen ze samen met Duitsers (Framework Nation), Nederlanders, Noren, Tsjechen en Luxemburgers een 1600 militairen sterke Battle Group die het grondgebied van NAVO-partner Litouwen beschermt. De aanwezigheid van de eFP Battle Group heeft als doel een mogelijke aanval op NATO-grondgebied te ontraden.

 

De opdracht van de Belgische militairen duurt ongeveer zes maanden. Tijdens deze periode kunnen zij rekenen op de morele steun van hun collega’s, maar ook op die van specialisten die vanuit België overkomen om ter plaatse poolshoogte te nemen. Twee preventieadviseurs psychosociale aspecten en psychologen van het psychosociale team van Marche-en-Famenne voerden gedurende twaalf dagen gesprekken met alle aanwezige militairen. Het is een belangrijke schakel in het proces van de opvolging van het psychosociale en morele welzijn van het personeel. Zowel voor, tijdens als na de opdracht staan zij klaar om op het collectieve niveau én op individueel vlak bijstand te bieden. Door hun gesprekken bieden zij een luisterend oor aan iedereen en kunnen zij aanbevelingen doen om de groepsgeest te verbeteren.

 

De psychosociale dienst van DG H&WB (PsySoc@Work) bevindt zich op vijf antennes over heel België (Evere, Oostende, Leopoldsburg, Marche-en-Famenne en Florennes). Vanuit deze vijf locaties volgen preventieadviseurs psychosociale aspecten en vertrouwenspersonen de psychosociale situatie op van alle militairen vertrekkende, verblijvende of terugkerende van operaties.

Vinger aan de pols !

PAO eFP_LTU

PAO eFP_LTU