Ook CIS installeert zich in Roemenië

De CIS ontpopte op 10 maart hun materiaal op de NAVO-basis in Roemenië. Zij zorgen ervoor dat de Belgische militairen toegang hebben tot het militaire netwerk en kunnen communiceren met het thuisfront.

 

In het kader van de crisissituatie in Oekraïne versterkt de NAVO haar oostelijke flank. Ook België neemt deel aan deze opdracht en is met een driehonderdtal militairen aanwezig in Roemenië. Onder Frans commando helpen onze militairen er de veiligheid van Europa te waarborgen.

 

Beveiliging op de eerste plaats

Ook in operatie kunnen de Belgische militairen gebruik maken van hun beveiligde netwerk. De CIS  waarborgt de toegang in Roemenië. Hiervoor beschikken ze over een satelliet die toelaat een rechtstreekse verbinding met de netwerken in Brussel te creëren. Overigens gelden ze ook als de elektriciens en informatici ter plaatse en is de CIS voor het hele detachement dé link met het thuisfront door het voorzien van WiFi.

De CIS draagt ook bij aan de cyberveiligheid van het Belgische detachement door het dataverbruik en de geconsulteerde websites te monitoren. “We houden dit nauwgezet in de gaten. Wanneer we inbreuken of onregelmatigheden spotten, grijpen we onmiddellijk in,” vertelt luitenant Michaël, die aan het hoofd staat van dit team informatica- en netwerkspecialisten. Onder andere dankzij deze alertheid biedt Defensie een antwoord op de Russische cyberacties die pogen Europa te verdelen of zelfs te destabiliseren.

 

Op het terrein met de Franse militairen

Om op het terrein optimaal met de Fransen te kunnen samenwerken, werd er een COMCEN-voertuig voorzien. Dit communicatiecentrum op (grote) wielen kan ontplooid worden in alle omstandigheden en zal dus ook bijdragen aan de Belgisch-Franse coöperatie.

Deze installatie zorgt er opnieuw voor dat België haar bijdrage kan leveren aan de NAVO-beveiligingsopdracht in Roemenië. Dit doet het overigens niet alleen daar, maar ook in Estland waar vier Belgische F-16’s het luchtruim beveiligen. Later in het jaar zal ook een Belgisch landdetachement ingezet worden in Litouwen.

Kerlijn Puttemans

Adrien Muylaert