Operationele reserve in actie

De compagnie operationele reserve van het Bataljon 12 Linie Prins Leopold – 13 Linie uit Spa werd opgericht in 2017. Vandaag telt die capaciteit zo’n 85 operationele reservisten.

 

De reservemilitairen werken in steun van de actieve militairen bij de uitvoering van effectieve opdrachten in België en in het buitenland. Daarnaast doen ze protocollaire opdrachten en trainingen. Ze nemen bijvoorbeeld deel aan de opdracht Vigilant Guardian in de straten van Brussel. Binnenkort nemen ze ook als rollenspeler deel aan een oefening van B-FAST en verzekeren ze de wacht aan het koninklijk paleis. Door die inzet dragen ze eveneens bij aan de operationaliteit van de gevechtseenheden.

 

De reserve?

 

Gedurende hun loopbaan krijgen de reservisten een gelijkaardige opleiding als de actieve militairen. Zo kunnen ze snel en efficiënt als lichte infanterie ingezet worden. Om operationeel te blijven, nemen ze regelmatig deel aan specifieke trainingen. Na een korte basisopleiding volgen de reservisten een gespecialiseerde professionele opleiding bij het bataljon waarvan ze later deel uitmaken. Iedereen die het wil en over de juiste ingesteldheid en gezondheid beschikt, kan reservist worden.

 

Twee compagnies operationele reserve

 

Bij de Landcomponent zijn er twee compagnies operationele reserve volledig actief: bij het Bataljon 12 Linie Prins Leopold – 13 Linie in Spa en bij het Bataljon Carabiniers Prins Boudewijn – Grenadiers uit Leopoldsburg. Een twintigtal reservisten is momenteel in opleiding om aan te sluiten bij het Bataljon Ardense Jagers uit Marche-en-Famenne. Op termijn zou elke gevechtseenheid over een permanente reserve moeten beschikken.

Julie Van den Born

Didier Authelet