Roadshows interne werving

Het is algemeen geweten dat Defensie massaal extern rekruteert. Maar ook intern werven we veel! De lancering van de wervingspromotietour op 25 september is een gelegenheid om het personeel alle carrièremogelijkheden uit te leggen die interne werving biedt.

 

Luitenant-generaal Thierry Esser, directeur-generaal van de Algemene Directie Human Resources (DG HR), legt uit: “Hoewel de nadruk vaak op externe werving ligt, moet het personeel weten dat er ook interne werving is, waarbij ze van personeelscategorie, statuut of functie kunnen veranderen. Het is een van de sterke punten van Defensie om ontwikkelingsmogelijkheden te bieden aan haar personeel, dankzij de vele voortgezette vormingen en interne werving.”

 

Tijdens de maanden september en oktober gaat DG HR Defensie op pad om bij alle grote kwartieren de werking van de interne rekrutering uit te leggen.

 

“Naast het aanwerven van jonge mensen die de arbeidsmarkt betreden, moeten we ook het bestaande personeel de kans bieden om door te groeien en hun vaardigheden te ontwikkelen”, voegt luitenant-generaal Thierry Esser toe. “De HR-roadshows zijn een gelegenheid om medewerkers te ontmoeten en uit te leggen hoe ze zich binnen onze organisatie kunnen ontwikkelen.”

 

Intern talent

 

Op die manier krijgt Defensie de juiste persoon op de juiste plaats. Er zit enorm veel talent verborgen in onze militairen en burgerpersoneelsleden, maar vaak weten ze niet dat ze de kans hebben om op eigen houtje te evolueren binnen Defensie.

 

Een van de sterke punten van Defensie als werkgever is dat het een grote verscheidenheid aan functies en beroepen biedt, met als gemeenschappelijke basis voor de militairen: op de eerste plaats militair zijn. Het is mogelijk om te beginnen als infanterist bij een gevechtseenheid en vervolgens door te stromen naar een administratieve of logistieke functie.

 

Terwijl de roadshows en interne werving gepland zijn voor militair personeel, hecht DG HR ook belang aan communicatie met het burgerpersoneel.

 

Er wordt regelmatig informatie verstrekt om hen in staat te stellen vooruitgang te boeken in hun carrière, hetzij door van statuut of van niveau te veranderen.

Jasper Lambert

Agnès Lequette