RSM DAY verenigt de RSM’s van Defensie

Op dinsdag 27 september zakten zo’n 110 Regiment Sergeant Majors (RSM) van verschillende eenheden van Defensie af naar het Militair Hospitaal Koning Astrid (MHKA) in Brussel voor RSM Day. Doorheen de dag konden de collega’s niet alleen netwerken en ervaringen uitdelen, maar ook een uitgebreid programma bijwonen: van een presentatie van de Chef Defensie tot een workshop over Extended Reality.

 

Als vertegenwoordiger van de onderofficieren wordt de Regiment Sergeant Major (RSM) ook weleens de ruggengraat van Defensie genoemd. Elke eenheid beschikt naast een korpscommandant en een korpskorporaal dus ook over een RSM. “Het is een van de belangrijkste functies in een eenheid”, vertelt Chef Defensie (CHOD), admiraal Hofman. “De RSM is de rechterarm van de korpscommandant en heeft een cruciale rol, omdat hij zowel raadgever als leider is. Enerzijds vertegenwoordigt hij, samen met de korpskorporaal, de onderofficieren en vrijwilligers naar de korpscommandant toe, anderzijds brengt hij ook de boodschappen van de korpscommandant over aan de eenheid”, legt de CHOD verder uit. “Het werkt in beide richtingen.”

 

Jaarlijkse bijeenkomst voor en over onderofficieren

 

Een keer per jaar komen alle RSM’s binnen Defensie samen tijdens RSM Day. Op die dag krijgen de collega’s uit de verschillende eenheden de kans om de uitdagingen en de bekommernissen van de onderofficieren met elkaar te bespreken. Maar ook voor het topmanagement is het de gelegenheid om enkele kernboodschappen over te brengen. Kwesties over infrastructuur en statuten, maar ook over andere thema’s zoals diversiteit tonen de uitdagingen binnen Defensie en welke rol de RSM hierin kan opnemen.

 

Admiraal Hofman sprak de aanwezige RSM’s toe over de uitdagingen in een volatiele wereld. Maar eerst nam hij de tijd om eerste sergeant-majoor Verstrepen te feliciteren met de publicatie van zijn boek ‘Kobalt’, dat het leven van een onderofficier in een logistieke steuneenheid in de schijnwerpers zet. Ook Vicechef Defensie (VCHOD), luitenant-generaal Thys, was aanwezig en gaf een uiteenzetting over ‘Modern Leadership in warfighting’. Nadien kregen de aanwezigen de kans om zowel de CHOD als de VCHOD vragen te stellen of bezorgheden en ervaringen te delen.

 

Workshops voor de toekomst

 

“Als RSM word je ook geacht om hoofdonderrichter te zijn in de eenheid”, vertelt adjudant-majoor Nakkach. “Maar soms is de generatiekloof tussen instructeur en leerling nog te groot. Aan de hand van interactieve workshops willen we de RSM’s laten kennismaken met vernieuwingen om zo een betere connectie met de jeugd aan te gaan.” Zo konden de deelnemers niet alleen kennismaken met de nieuwe kledij en het Belgian Defence Clothing System, maar ook met Extended Reality-technologieën, waarbij men virtuele en reële omgevingen combineert en het mogelijk wordt om over elk terrein ter wereld te navigeren, te trainen en te oefenen voor gevechtsscenario’s en zelfs virtuele vijanden en obstakels te overwinnen. “Het is belangrijk om te werken aan de toekomst”, besluit adjudant-majoor Nakkach.

Wilge Decraene

Vincent Bordignon