Scorpion XII: een blik op het denkwerk van een commandopost

Van 14 november tot en met 9 december 2022 was het Bataljon Ardense Jagers vertegenwoordigd tijdens de oefening Scorpion XII in Mailly-le-Camp in Frankrijk. Veertig Belgische militairen vielen er gedurende een maand onder de orders van een Franse brigade. Geen klassieke gekende actie op het terrein, maar commandoposten die op volle toeren draaiden; de nieuwe doctrine van de Franse ‘Brigade Interarmes Scorpion’ werd uitvoerig getest.

 

In 2018 kwam het partnerschap CaMo (Capacité Motorisée) tussen de Franse en Belgische regeringen tot stand. Het project heeft als doel hele compagnieën en bataljons uit beide legers te mobiliseren en goed te laten samenwerken, met maximale wederzijdse integratie. Beide partners zullen denk- en werkwijzen, alsook materiaal uitwisselen en overeenstemmen.

In het kader van dat partnerschap werd tijdens de oefening Scorpion XII de nieuwe doctrine getest. “Een doctrine, dat zijn eigenlijk ‘recepten’ die uitgeschreven worden met betrekking tot het voeren van een gevecht,” legt korpscommandant van het Bataljon Ardense Jagers luitenant-kolonel Thiry uit. De oefening evalueert dus het gebruik van nieuw materiaal en transmissiesystemen, alsook van een nieuwe werkwijze in het gevecht, en dat alles volgens de voorschriften van het CaMo-partnerschap.

 

Volledig gesimuleerd fictief scenario

 

Het fictieve scenario speelde zich zogezegd af in Tunesië en is gebaseerd op de actuele crisissituatie die vandaag de oostflanken van Europa kleurt. Alles is gesimuleerd en de actie speelt zich dus af op grote kaarten of computers, in plaats van klassiekgewijs op het terrein. Het is een ‘high intensity conflict’ tussen staten waarbij alle grote middelen worden ingezet.

Veertig Ardense Jagers en twee schutters van het Bataljon Artillerie droegen bij aan de testprocedure. Ze stonden onder de orders van de Franse 9e Infanteriebrigade van de Marine, dewelke deel uitmaakt van de 1e Divisie, die ook tijdens de oefening aanwezig was. De Belgen waren ook vertegenwoordigd aan de evaluatiezijde met vijf observators komende van COMOPSLAND (Landcomponent) en CC Land (Competentiecentrum van de Landcomponent).

 

De Belgen en de Fransen leerden van elkaar tijdens de oefening en in de toekomst zullen ze nog vaak samenwerken. “Eens een andere blik of invalshoek is erg verrijkend, zowel voor ons als voor hen,” sluit Brigadegeneraal Pierre (FRA) af. “De kracht, de ingesteldheid, de operationele capaciteit en de ondernemingszin van de Korpscommandant zijn een echte meerwaarde voor de Brigade. Onze troepen zijn klaar voor de toekomst.”

Kerlijn Puttemans

Vincent Bordignon

Clint Soete