Start van de Dienst van Collectief Nut (DCN)

Defensie zet zich dagelijks in voor het beschermen en dienen van ons land. Dat mag je best breed opvatten. Naast haar militaire operaties zorgt onze organisatie voor het versterken van de samenleving in het algemeen. Om deze missie te volbrengen, wil Defensie ook kwetsbare jongeren op weg helpen naar een betekenisvolle carrière. Daarom lanceerde Defensie op 8 april de DCN en Reboot4You, een project gericht op het ontwikkelen van cruciale soft- en hard skills.

 

DCN, voluit ‘vrijwillige Dienst van Collectief Nut’, draait niet alleen rond het aanleren van nieuwe vaardigheden. Het initiatief biedt nuttige ondersteuning voor jongeren die extra begeleiding nodig hebben.

 

Van 8 tot 19 april zijn 32 van de 40 ingeschreven jongeren gekazerneerd in Arlon om cursussen te volgen over verschillende onderwerpen zoals communicatie, organisatie, waarden, enz.

 

Voor 2024 voorziet Defensie twee stages.

 

Voor wie is dit programma bedoeld?

 

De doelgroep voor dit programma zijn kwetsbare jongeren tussen 18 en 25 jaar die professionele vaardigheden kunnen gebruiken. Ze hebben vaak geen werkervaring of diploma en hebben dus ook baat bij soft skills (op tijd komen, samenwerken, empathie tonen) die essentieel zijn voor een succesvolle instap op de arbeidsmarkt.

 

De jongeren worden géén militairen en dragen géén uniform. Ze worden wél begeleid door professionals met een militaire achtergrond.

 

Reboot4You, een cruciale schakel in DCN

 

Reboot4You is een samenwerkingsakkoord tussen Defensie, private sectoren en andere belanghebbende sectoren. Binnen dit kader worden professionele opleidingen extern Defensie voorzien voor de jongeren.

 

De doelgroep krijgt de mogelijkheid om te kiezen uit opleidingen in de logistieke sector (chauffeur categorie C), cateringsector (keukenmedewerker), bouwsector (polyvalent medewerker en lasser), technische sector (hulpmekanieker). Dankzij deze overkoepelende samenwerking genieten kwetsbare jongeren van een complete opleiding die zowel soft- als hard skills omvat.

 

Wat leren de jongeren tijdens hun traject?

 

Het programma is op 8 april 2024 gestart met een initiatie- en cohesiefase, voor het verwerven van soft skills, gevolgd door een vormingsperiode bij een externe partner binnen Reboot4You. Die laatste zal voornamelijk instaan voor de hard skills.

 

Na afronding van de ontdekkingsfase en de professionele vorming bij de partners van Reboot4you, zullen zij ten slotte een stageperiode volgen binnen een eenheid van Defensie. Tijdens die stageperiode worden jongeren ondergedompeld in een omgeving die gericht is op het verwerven van teamgeest, leiderschap, communicatie en andere soft skills, in combinatie met hun verworven hard skills, die nodig zijn om een succesvolle carrière uit te bouwen.

 

Met deze combinatie van soft- en hard skills bereiden Defensie en haar partners de jongeren voor op de arbeidsmarkt en mogelijks op een carrière binnen Defensie. Dit programma helpt niet enkel kwetsbare jongeren vooruit maar ook de maatschappij als geheel. Door hen de juiste tools en begeleiding te bieden, vergroten we hun kansen op succes, verminderen we het risico op werkloosheid en dragen we bij aan een veerkrachtige samenleving.

 

DCN is een investering in de toekomst van onze jeugd en ons land.

 

Minister van Defensie Ludivine Dedonder: “De Dienst van Collectief Nut is een project dat me nauw aan het hart ligt, omdat ik geloof dat Defensie – als organisatie die structuur kan bieden – veel te bieden heeft aan jongeren die zich zowel nuttig willen inzetten als nieuwsgierig zijn om hun professionele toekomst te ontdekken. Ze kunnen een leerzame en verrijkende ervaring opdoen bij ons. Defensie is ook een sociaal en maatschappelijk instrument dat werk creëert en haar personeel opleidt. Daarnaast is het een organisatie die sterke waarden in zich draagt en tijdens deze legislatuur sterke banden heeft gesmeed met externe partners die ook op zoek zijn naar nieuwe talenten. Met de Dienst van Collectie nut krijgen de deelnemers de kans zich binnen een structurerend raamwerk te ontwikkelen, nieuwe competenties te verwerven, meer zelfvertrouwen te krijgen en een positieve en versterkende ervaring op te doen. Door deze ervaring zullen de deelnemers in contact komen met opleidingsorganisaties en potentiële toekomstige werkgevers in verschillende sectoren, zoals de bouw of de horeca, waardoor ze een job zullen kunnen vinden. Proficiat aan deze jonge mensen, die de eersten zijn van een programma dat zich verder zal uitbreiden en versterken. Een speciale dank ook aan al onze partners die ons vertrouwen en ons steunen in dit project.”

Jasper Lambert

Adrien Muylaert