DOVO: een belangrijke speler in politie- en strafrechtelijke onderzoeken

De Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO) ontvangt jaarlijks ongeveer 3500 verzoeken van de politie voor routinematige taken. Die bestaan vooral uit het verwijderen en behandelen van oude munitie uit de twee wereldoorlogen. Daarnaast zijn er nog zo’n 400 à 500 verzoeken voor dringende hulp, zoals bij vliegtuigbommen of gevonden handgranaten. Maar DOVO omvat nog veel meer activiteiten.

 

Onze economie wordt bedreigd door een obus of een mortier bij een belangrijke installatie, zoals een treinstation of brandstofopslag? Een team van DOVO komt ter plaatse.

 

Afhankelijk van de situatie wordt het apparaat verwijderd en veilig vernietigd of, in het geval van een giftige lading, op een later tijdstip ontmanteld.  In sommige gevallen, wordt het ter plaatse via een gecontroleerde ontploffing vernietigd.

 

Steun aan de politie

 

Een minder bekend aspect is de steun van DOVO aan de politie en juridische diensten in de strijd tegen terrorisme en georganiseerde misdaad. Hiervoor werd een protocolakkoord ondertekend tussen Defensie, de FOD Binnenlandse Zaken en de FOD Justitie.

 

Het bekendste beeld is waarschijnlijk die van een robot of een persoon in beschermende kledij die een verdacht pakket veilig behandelt. DOVO heeft verschillende tools om Improvised Explosive Devices (IED’s) onschadelijk te maken. Tijdens dergelijke interventies wordt een verdacht pakket in principe niet tot ontploffing gebracht, maar wordt het geneutraliseerd op een veilige manier en onder gecontroleerde omstandigheden.

 

Beschermende uitrusting en latex handschoenen

 

Na een IED-interventie stelt DOVO een technisch rapport op, wat essentieel is voor het onderzoek naar daders. Daarom zie je DOVO-teams vaak witte beschermende pakken en latex handschoenen dragen op televisie of in de kranten.

 

De gespecialiseerde eenheid belichaamt ook de rol van griffie voor het bewaren van bewijsmateriaal met explosieven. Dit materiaal wordt veilig bewaard en geïnventariseerd en na de juridische uitspraak op een veilige manier vernietigd, soms maanden of jaren later.

 

Post-explosief

 

Daarnaast voert DOVO post-explosief onderzoek uit, bijvoorbeeld bij plofkraken of het gebruik van ‘vuurwerkbommen’, vaak gelinkt aan het drugsmilieu. Zelfs na een explosie komt een team ter plaatse om ervoor te zorgen dat andere diensten veilig kunnen werken en om te helpen bij het reconstrueren van wat er is gebeurd.

 

Het aantal opdrachten in dit kader varieert afhankelijk van de dreigingen, met een gemiddelde van 150 per jaar. Voor hun eigen veiligheid zie je daarom -vaak DOVO-operatoren zonder naamplaatje en met bedekt gezicht.

DOVO/SEDEE, DG STRATCOM

DG STRATCOM