Start van de tweede fase van de missie in Congo

Nu de eerste fase begin augustus officieel voorbij is, is de missie in Kindu, het militair partnerschapsprogramma (PPM), op 2 september van start gegaan met de tweede fase, Coach The Trainer.

 

Zoals tijdens de eerste fase bestaat het detachement uit instructeurs van de Special Operations Regiment (SOR), militairen belast met Real Life Support (RLS) en personeel dat instaat voor de medische steun. De groep vervult deze taak sinds 11 augustus om de fase Coach The Trainer (CTT) te starten. Deze heeft als doel om de Congolese instructeurs te adviseren wanneer ze lessen zullen geven. Deze laatsten werden voordien gevormd tijdens de fase Train The Trainer (TTT).

 

Het nieuwe detachement kwam aan in twee golven en had enkele dagen  de tijd om vertrouwd te geraken met de omgeving en in contact te komen met het Congolese Centre d’entrainement Commando (CE Cdo).

 

Het was eerst kwestie van het ijs te breken met de verschillende gebrevetteerde instructeurs om in tweede instantie het recyclageprogramma te realiseren van zo’n 700 militairen van het 311e Bataljon van de 31e snelle reactiebrigade van de FARDC (Forces Armées de la République Démocratique Congolaise – Gewapende strijdmacht van de Democratische Republiek Congo). De realisatie van dit programma komt tot stand dankzij een nauwe samenwerking tussen de verantwoordelijke officier van de operatie (S3) van het CE Cdo enerzijds, en de commandant van het Belgisch detachement anderzijds.

 

Het programma zal gespreid worden over vier maanden tijd waarin de Belgische instructeurs hun pas gebrevetteerde Congolese collega’s zullen adviseren. Daartoe zullen ze de cursussen bijwonen die in de volgende domeinen zullen geven worden: tactiek voor voetinfanterie, commando oversteektechnieken (klimtechnieken met behulp van touwen etc.), Close Combat, Technieken Gevechtsschieten (TGS), medische noodhulp in gevechtssituaties en survie (overleven) in vijandig milieu.

 

Aan het einde van de opleiding zal het 311e Bataljon “Commando”-gerecycleerd zijn en klaar staan om te worden ingezet in een operationele situatie om de veiligheidssituatie van het land te helpen handhaven. Bijkomende bataljons zullen nadien gevormd worden.

PAO Kindu

PAO Kindu